Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vaccination

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sjuksköterskors behörighet vid vaccinationer regleras i:

  • Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43)
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37)
  • Bestämmelser om vaccination av barn finns i Föreskriften om vaccination av barn (2016:51).
  • Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2020:25)

Föreskrifterna ska tillämpas inom elevhälsans medicinska insatser.

Vaccination av barn och ungdomar- vägledning,(7/8-20)

Folkhälsomyndighetens Vägledning för HPV-vaccination Gardasil 9

En sjuksköterska får göra det medicinska ställningstagandet vid vaccination enligt HSLF-FS 2018:43, 9 § under bland annat följande förutsättningar:

  • Sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för
    vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen.
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) samt ändring av föreskriften (HSLF-FS 2019:17) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn följs
  • En sjuksköterska utan specialistutbildning kan administrera en vaccination om en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning enligt ovan eller en läkare har gett en ordination.

Översatta versioner av informationsblad om vaccinationer:

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn
Rekommenderade vaccinationer för vissa barn

Relaterade länkar:

WHO: Här kan du få information om vilka vacciner som ingår i olika länders vaccinationsprogram

Vaccin funkar

Innehållsansvarig

Uppdaterad