Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vaccination

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sjuksköterskors behörighet vid vaccinationer regleras i:

 • Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43)
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37)
 • Bestämmelser om vaccination av barn finns i Föreskriften om vaccination av barn (2016:51).
 • Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2020:25)

Föreskrifterna ska tillämpas inom elevhälsans medicinska insatser.

Vaccination av barn och ungdomar- vägledning,(7/8-20)

Vaccinationer i skolan

Folkhälsomyndighetens Vägledning för HPV-vaccination Gardasil 9

En sjuksköterska får göra det medicinska ställningstagandet vid vaccination enligt HSLF-FS 2018:43, 9 § under bland annat följande förutsättningar:

 • Sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för
  vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen.
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) samt ändring av föreskriften (HSLF-FS 2019:17) och (HSLF-FS 2020:25) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn följs
 • En sjuksköterska utan specialistutbildning kan administrera en vaccination om en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning enligt ovan eller en läkare har gett en ordination.

Översatta versioner av informationsblad om vaccinationer:

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn

Relaterade länkar:

WHO: Här kan du få information om vilka vacciner som ingår i olika länders vaccinationsprogram

Vaccin funkar

Innehållsansvarig

Uppdaterad