Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Remisser – underlag

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Remissförfarande för NPF barn och vuxna över 18 år Region Stockholm hittar du här

Följande underlag ska bifogas remiss från skolan: pedagogisk kartläggning och läkarbedömning ska göras. Det finns dock inga krav på bifogade utredningar som till exempel psykologutredning.

Mottagningar som till exempel Cereb , Modigo  och SMART Psykiatri har nya riktlinjer för mottagande av remiss från vissa landsting/regioner.

(Från Cerebs hemsida 17/4-2020)

  • Stockholm – Läkarremiss krävs från psykiatrin för vuxen och från BUP för barn. BUMM-mottagningar med tilläggsavtal ADHD kan även remittera. Alla remisser måste godkännas av verksamhetschef.
  • Värmland – Läkarremiss från psykiatrin krävs samt betalningsförbindelse från remitterande enhet. 
  • Västerbotten (enbart krav för barn/ungdomar under 18 år) – Läkarremiss krävs enbart för barn/ungdomar under 18 år. 
  • Sörmland – Läkarremiss krävs, ska komma från regionfinansierad specialistmottagning så som habilitering, vuxen- eller barnpsykiatri. Innefattar även privata specialistmottagningar med landstingsavtal.
  • Gävleborg – Läkarremiss krävs från 1 januari 2020
  • Örebro – Läkarremiss krävs från 1 januari 2020
  • Dalarna – Läkarremiss krävs.
  • Västmanland – Läkarremiss krävs från 1 januari 2020
  • Västernorrland – Läkarremiss krävs från 1 mars 2020
  • Uppsala – Läkarremiss krävs från 1 maj 2020

Riktlinjer för mottagande särskola

Skolverkets allmänna råd- Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Innehållsansvarig

Uppdaterad