Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevhälsoplan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tidigare behövde alla grund- och gymnasieskolor inom AcadeMedia ha en elevhälsoplan i verktyget nedan. Detta verktyg är nu på väg att fasas ut och ersättas av andra arbetssätt. I nuläget behöver enbart ett fåtal grundskolor, och inga av våra gymnasieskolor skapa sin elevhälsoplan här.

Verktyg för elevhälsoplaner.

Innehållsansvarig

Uppdaterad