Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Grundskolans elevhälsoarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

“Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven” (Vägledning för elevhälsan) och detta ska främst ske genom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som utförs på varje skola. Som stöd och inspiration finns den centrala elevhälsan som arbetar på koncernnivå för att förbättra elevhälsan för alla elever på våra skolor.

Allt som rör grundskolans elevhälsa hittar du på https://portalen.academedia.se/pysslingen-skolor/ respektive https://portalen.academedia.se/vittra/.

Innehållsansvarig

Uppdaterad