Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Till dig som möter barn och familjer på flykt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Med anledning av den nya flyktingvågen, pga. kriget i Ukraina, har vi samlat material och länkar av intresse här för att underlätta för er att ta emot nya elever.
Mycket av materialet är generellt och det finns på flera språk, och visst material riktar sig till ukrainska flyktingar.
Låt oss välkomna våra nya elever, erbjuda en trygg plats och ge dem den utbildning alla barn borde ha rätt till!

Stöd till dig som jobbar med barn och familjer på flykt  
SPSM: Så möter du nyanlända elever
Psykologiguiden: Flyktingar med trauma
Rädda barnen: Så pratar du med barnen om Ukraina
Rädda barnen: Nyanlända barn: Rapporter och checklistor för gott mottagande
Rädda barnen: Traumamedveten omsorg (TMO)
Rädda barnen: Psykologernas tips till dig som möter barn som flytt till Sverige (filmer)

Material på flera språk 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) Uppsala Universitet har skapat material på ukrainska och ryska om hur man tar hand om barn på flykt:
Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt (Ukrainska)
Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt (Svenska)
Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt (Rysk)
WHO: Doing what matters in times of stress
Unicef: Guidance for protecting displaced and refugee children in and outside of Ukraine

Mottagande i skolan
Skolverket: Nyanlända barn och elever från Ukraina, övergripande
Skolverket: Nyanländas rätt till utbildning inkl. kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Elevhälsa
Barn som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande och som går i svensk skola ska ha samma tillgång till elevhälsan som övriga elever.

Särskilt stöd
Habiliteringen stöd – lättläst information om kriget och bildstöd för samtal mm
SPSM: Särskilt stöd för nyanlända elever

Vaccinationer
Folkhälsomyndigheten: Information om vaccinationer mm
Viktigt att människor på flykt från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccinationer

Läromedel på ukrainska
Natur och kultur – läromedel på ukrainska (gratis)
Ranok Publishing House (gratis ukrainska läromedel)

Vid behov av stödsamtal
Stödsamtal på ryska, ukrainska eller engelska (frivilligt initiativ bland hjälpare från flera länder)
1177 har information om hur man kan söka vård som flykting

Filmer och appar för direkt stöd
Max Plank institute: Films for refugees and helpers
App för psykologiskt stöd inklusive stöd till krigsdrabbade – 29k.org*

Tips på sociala sammanhang för flyktingbarn
Det finns många volontärprojekt. Många fritidsklubbar bjuder in och evenemang erbjuder även gratis inträde eller rabatter.  De annonseras ofta i sociala medier. Låt oss på skolan vara en länk mellan frivilliga initiativ och behövande i den mån det är möjligt. Att få pausa från det svåra en stund kan betyda väldigt mycket.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad