Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Försäkringar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finner ni information om försäkringar som rör verksamheten, såsom vår elevförsäkring, reseförsäkring och den stora företagsförsäkringen. Dessa försäkringar gäller alla varumärken, även de inom vuxenutbildningssegmentet.

Elevolycksfallsförsäkringen gäller för samtliga barn, elever och vuxendeltagare som går i skola eller deltar i verksamhet som AcadeMedia driver – som inte omfattas av kommunens elevolycksfallsförsäkring.
Innan ni anmäler en skada behöver ni därför kontrollera med kommunen om kommunens olycksfallsförsäkring även omfattar elever i friskolor.

I den lila rutan till höger hittar ni alla försäkringsbevis som kan ges till elever, företag som tar emot praktikanter, leverantörer med flera.
För mer information kring hur ni anmäler en skada, se underrubrikerna till vänster på sida.
Där finner ni även frågor och svar kring våra försäkringar; Såsom vilka krav det finns på lokaler gällande lås och larm, vad som gäller om en medarbetare blir bestulen på personliga värdesaker under arbetstid, vad vår elevförsäkring omfattar och mycket annat.

Vår försäkring för IT-utrustning, såsom elevdatorer, har vi tecknat försäkring via Advania. Ni hittar information gällande service och garanti för PC och Chromebook här samt för Mac och Appleprodukter här.

Stöd vid frågor om skalskydd på egendom:
Fastighetsadministration

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad