Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Försäkringar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finner ni information om försäkringar som rör verksamheten, såsom vår elevförsäkring, reseförsäkring och den stora företagsförsäkringen. Dessa försäkringar gäller alla varumärken, även de inom vuxenutbildningssegmentet.

Gällande elevolycksfallsförsäkringen vill vi göra er uppmärksamma på att den omfattar de elever som går i skola eller deltar i verksamhet som AcadeMedia bedriver och som inte har försäkring från kommunen där skolan ligger/sin hemkommun eller den som är beställare av verksamheten (myndighet eller verk).

I den lila rutan hittar ni alla försäkringsbevis, som kan ges till elever, företag som tar emot praktikanter, leverantörer med flera. För mer information kring hur ni anmäler en skada, se underrubrik till denna sida. Där finner ni även frågor och svar kring våra försäkringar. Såsom vilka krav det finns på lokaler gällande lås och larm, vad som gäller om en medarbetare blir bestulen på personliga värdesaker under arbetstid, vad vår elevförsäkring omfattar och mycket annat.

Vår försäkring för IT-utrustning, såsom elevdatorer, om vi tecknat genom Advania finns också i lila rutan.

Stöd vid frågor om skalskydd på egendom;
Fastighetsadministration

Stöd vid frågor om elevdatorförsäkringar;
Martin Ölmsjö
Telefon: 0760-065654

Innehållsansvarig

Uppdaterad