Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – egendom

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Försäkringen gäller med en självrisk om 2 prisbasbelopp, vilket motsvarar ca 90 000 SEK. Skador under detta belopp får Academedia hantera helt efter eget önskemål.

Försäkringen är en allrisk-försäkring, och gäller för brand, inbrott och vattenskador samt andra plötsliga och oförutsedda yttre skador. Det finns naturligtvis vissa undantag från skyddet också, dessa framgår av försäkringsvillkoren.

Det första är att åtgärda den akuta situationen, exempelvis genom att ta dit snickare/glasmästare/låssmed för att kunna stänga igen och låsa lokalen igen.

En polisanmälan bör göras så snart som möjligt, även om man inte har uppgift om hela skadan ännu. Därefter handlar det om att försöka återgå till att kunna bedriva verksamhet så snabbt och enkelt som möjligt. Tänk på att dokumentera eventuella skador och kostnader.

Så snart som möjligt så bör skadan anmälas till Academedias försäkringsgivare Trygg-Hansa.

Nej. För att inbrottsförsäkringen skall gälla så krävs det att ytterdörrar är låsta utan att de går att öppna med vred inifrån utan nyckel. VIKTIGT att komma ihåg är dock att nödutrymning alltid måste kunna ske när det är verksamhet. Det finns olika lösningar för detta, kontakta fastighetsansvarig eller lokal låssmed för förslag.

Nej, för att Academedias försäkring skall ersätta ett inbrott krävs det att någon med våld brutit sig in i lokal som uppfyller skyddsklass 1.

Nej, det krävs ett inbrott genom Academedias yttre skalskydd för att försäkringen skall gälla.

Normalt ja. Försäkringen omfattar nödvändiga och skäliga merkostnader efter en skada för att upprätthålla verksamheten. Viktigt är att dokumentera och kunna styrka kostnaderna för sanering, övertid eller dylikt.

För att vår försäkring hos Trygg-Hansa ska gälla krävs att egendomen är inlåst i lokal/utrymme som uppfyller Skyddsklass 1. Ska egendomen förvaras hos extern firma gäller även att de utrymmet ska uppfylla Skyddsklass 1.

Självrisk är 2 basbelopp (ca 90 000 SEK) per skadetillfälle.

Skador på grund av åska ersätts under brand-momentet i försäkringen. Skadorna omfattas alltså men med en självrisk om 2 prisbasbelopp, cirka 90 000 kr.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad