Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Anmäla skada

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hur gör man skadeanmälan?

Vår försäkringsmanual finner du till höger i rutan. Där finns all information kring hur ni gör en skadeanmälan.

Hur gör man skadeanmälan för reseskador?

Vid behov av akut hjälp ring Group Plus 24-assistans:
Telefon: +45-38-488076
E-post: sos@sos.dk
Skadeblankett kan fås genom att kontakta Söderberg & Partners. Kontaktuppgifter finns i försäkringsmanualen.

 

Hur gör man skadeanmälan avseende skadad egendom eller vid skadeståndskrav?

Vi skada som orsakat merkostnader kan du få ersättning för dessa. Tips är att använda sig av följande flöde.

 1. Anmäl skadan.
 2. Notera ALLA merkostnader du haft, till exempel övertid, lån av lokal, extra matkostnader etc.
 3. Be ekonomisupport att skapa ett projektnummer i Opto, så att alla dina fakturor kopplade till skadan kan märkas.
 4. Om verksamheten ”förlorat” barn/studerande på grund av branden så be målsman att skriva/maila orsak till varför eleven/barnet ej ska gå kvar i verksamheten. Då har du ett intyg på orsak och vi kan begära ersättning av försäkringsbolaget.
 5. Sammanställ alla kostnader samt eventuella förlorade intäkter och meddela försäkringsbolaget.

Skadeanmälan görs direkt till Trygg-Hansa AB
Telefon: 075-243 25 49
E-post: ftgskador@trygghansa.se

Bifoga

 • Skadeanmälan
 • Polisrapport
 • Fakturaunderlag

Vårt försäkringsnummer hos Trygg-Hansa är: 25-1126888 (tidigare 25-0960371).
Självrisken på vår egendomsförsäkring är 2 basbelopp (88 800 SEK) per skadetillfälle.

Ytterligare information om våra försäkringar finns i försäkringsmanualen som du hittar här.

Ni kan även kontakta vår försäkringsmäklare Söderberg & Partners.
Kontaktperson Söderberg & Partners:
Fredrik Lahte
Mobil: 072-855 52 09
Email: fredrik.lahte@soderbergpartners.se

 

 

Hur gör man skadeanmälan under barn-/elevförsäkringen?

Skadeanmälan görs via telefon 0771-950 950 (Olycksfallsskador) eller via Folksams hemsida.
Anmäl direkt på webben, förlust, stöld eller skada. Det är vanligtvis målsman som gör skadeanmälan.
Det är alltid bra att uppge Avtalsnummer: K 64178 eller Försäkringsnummer: KF 3537405-007.

För skador som inträffat innan den 31/12-2017 ska anmälan göras till If.

I de fall där kommunens egen olycksfallsförsäkring gäller barn/elever i privat skolregi behöver man kontakta kommunen och inte Folksam.

 

 

Under resa så har bagage blivit försenat, hur gör man då?

Tjänstereseförsäkringen omfattar skäliga merkostnader för att köpa kläder och toalettartiklar för att kunna genomföra syftet med resan. Skaffa ett så kallat PIR-intyg från flygbolaget (bevis om att bagaget är försenat) och spara sedan kvitton på alla utlägg. Därefter gör skadeanmälan till AIG vid hemkomst.

 

Fuktskada orsakad av entreprenör – när måste vi senast anmäla skadan till Trygg-Hansa?

När det gäller ansvarsskador så är det inom 6 månader från att ni har fått kravet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad