Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Anmäla skada

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hur gör man skadeanmälan?

Vår försäkringsmanual finner du till höger i rutan. Där finns all information kring hur ni gör en skadeanmälan.

Hur gör man skadeanmälan för reseskador?

Vid behov av akut hjälp ring Group Plus 24-assistans:
Telefon: +45-38-488076
E-post: sos@sos.dk
Skadeblankett kan fås genom att kontakta Söderberg & Partners. Kontaktuppgifter finns i försäkringsmanualen.

Hur gör man skadeanmälan avseende skadad egendom eller vid skadeståndskrav?

Vi skada som orsakat merkostnader kan du få ersättning för dessa. Tips är att använda sig av följande flöde.

  1. Anmäl skadan.
  2. Notera ALLA merkostnader du haft, till exempel övertid, lån av lokal, extra matkostnader etc.
  3. Be ekonomisupport att skapa ett projektnummer i Opto, så att alla dina fakturor kopplade till skadan kan märkas.
  4. Om verksamheten ”förlorat” barn/studerande på grund av branden så be målsman att skriva/maila orsak till varför eleven/barnet ej ska gå kvar i verksamheten. Då har du ett intyg på orsak och vi kan begära ersättning av försäkringsbolaget.
  5. Sammanställ alla kostnader samt eventuella förlorade intäkter och meddela försäkringsbolaget.

Skadeanmälan görs direkt till Trygg-Hansa AB
Telefon: 075-243 19 45
E-post: ftgskador@trygghansa.se

Bifoga

  • Skadeanmälan
  • Polisrapport
  • Fakturaunderlag

Vårt försäkringsnummer hos Trygg-Hansa är: 25-1126888 (tidigare 25-0960371).

Självrisken på vår egendomsförsäkring är 2 basbelopp (88 800 SEK) per skadetillfälle.

Ytterligare information om våra försäkringar finns i försäkringsmanualen som du hittar här.

Ni kan också kontakta vår försäkringsmäklare Söderberg & Partners:

Kontaktperson: Fredrik Lahte
Mobil: 072 855 52 09

Hur gör man skadeanmälan under barn-/elevförsäkringen?

Skadeanmälan görs via telefon 0771-950 950 (Olycksfallsskador) eller via Folksams hemsida.

Anmäl direkt på webben, förlust, stöld eller skada. Det är vanligtvis målsman som gör skadeanmälan.

Det är alltid bra att uppge Avtalsnummer K 64178 eller försäkringsnummer: KF 3537405-007.

För skador som inträffat innan den 31/12-2017 ska anmälan göras till If. Se försäkringsbesked för information.

Under resa så har bagage blivit försenat, hur gör man då?

Tjänstereseförsäkringen omfattar skäliga merkostnader för att köpa kläder och toalettartiklar för att kunna genomföra syftet med resan. Skaffa ett så kallat PIR-intyg från flygbolaget (bevis om att bagaget är försenat) och spara sedan kvitton på alla utlägg. Därefter gör skadeanmälan till AIG vid hemkomst.

Fuktskada orsakad av entreprenör – när måste vi senast anmäla skadan till Trygg-Hansa?

När det gäller ansvarsskador så är det inom 6 månader från att ni har fått kravet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad