Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Bemanning och rekrytering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under rekrytering hittar du material, tips och saker värda att tänka på när du behöver hitta en ny person till din verksamhet. Där finns även de leverantörer vi rekommenderar om du behöver hjälp att hitta pedagogisk personal.

Det kan även finnas ett behov att ta in en vikarie för dagen eller under en kortare tid. Hur du då går tillväga kan du läsa om under bemanning och vikarier.

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad