Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rekrytering av chefer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att tillsammans på ett effektivt sätt driva AcadeMedias rekrytering av chefer finns en koncerngemensam chefsrekryterare. Chefsrekryteringar ska alltid starta med att i en kontakt med chefsrekryteraren avgöra den lämpligaste formen för att driva chefsrekryteringen. Nedan beskrivs kortfattat de olika alternativen för i vilken utsträckning ni gör arbetet själva och var ni vill ta hjälp av chefsrekryterarens expertis. Chefsrekryteraren har även information om vilka som varit aktuella i andra rekryteringsprocesser, om personer som genomgått interna talangprogram och relevanta nätverk.

  • Hel process. Chefsrekryteraren driver och finns med som stöd i hela rekryteringsprocessen.
  • Hitta och granska. Chefsrekryteraren hjälper till med att hitta kandidater och kvalitetssäkrar slutkandidater genom tester/återkoppling och referenstagning. Urval och intervjuer genomför ni själva.
  • Second opinion. Chefsrekryterarens roll är här att kvalitetssäkra slutkandidaterna genom tester/återkoppling och rådgivning, en så kallad second opinion.
  • Extern leverantör. Chefsrekryteraren startar rekryteringsprocessen hos en upphandlad leverantör. Kostnaden för den externa leverantören debiteras rekryterande chef.

Tips

Känner du en duktig chef som kan vara intresserad av att arbeta inom vår koncern så glöm inte att tipsa chefsrekryteraren! Likaså finns chefsrekryteraren tillgänglig för samtal om du själv känner att du behöver en ny utmaning som chef inom AcadeMedia.

Kontaktuppgifter

Carina Åkemark
070-306 31 39
carina.akemark@academedia.se

Chefsrekrytering

Innehållsansvarig

Uppdaterad