Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rekryteringssystem – Workbuster

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla verksamheter inom AcadeMedia använder Workbuster som stöd i rekryteringar. På så sätt kan vi ta tillvara på alla ansökningar och matcha dem mot hela koncernens behov av kompetensförsörjning. I verktyget kan vi skapa och publicera annonser samt administrera ansökningar genom rangordning, noteringar och e-postmeddelanden, exempelvis skickas ett automatiskt e-postmeddelande ut till samtliga kandidater när de söker tjänster hos dig. Mailet skickas från den som har angetts som rekryterande chef i annonsen.

Klicka här för att komma till Workbuster

Du som rekryterande chef ansvarar för all administration kopplat till den specifika rekryteringen och kontakten med de personer som söker tjänsten. HR-avdelningen inom varje verksamhet ansvarar för att lägga till användare och administrera själva systemet.

För att vi ska kunna ta tillvara på de fördelar som finns med ett gemensamt rekryteringssystem är det viktigt att alla använder det på ett enhetligt sätt. Tänk därför på att:

  • Skriva noteringar om relevant information och var kandidaten är i processen. Noteringarna syftar till att underlätta för andra rekryterande chefer och göra dem medvetna om att personen exempelvis har varit på intervju hos någon annan verksamhet inom AcadeMedia. Motivera även varför kandidaten eventuellt inte gick vidare i processen.
  • Registrera kandidatens lämplighet för den aktuella tjänsten. Sätt en femma på de kandidater som stämmer bäst med kravprofilen och en etta för det omvända.
  • Registrera kandidatens status för den aktuella tjänsten.
  • Återkoppla till kandidaten. För att kandidaterna ska få ett gott och professionellt intryck av din verksamhet är det av stor vikt att alla kandidater får återkoppling, åtminstone via e-post. De kandidater som du personligen har varit i kontakt med bör få besked per telefon.
  • Avsluta uppdraget.

För en mer utförlig beskrivning av punkterna ovan läs mer i dokumenten i lila rutan ovan.

Statistik

I Workbuster har både du som chef och verksamheten som helhet möjlighet att följa upp era annonser, exempelvis hur väl de annonseringskanaler ni betalat för fungerade.

Statistik i Workbuster

Vem kan se vad?

Alla våra verksamheter ingår i samma konto i Workbuster. Som chef/rektor/förskolechef har man enbart tillgång till de kandidater som finns i sina respektive rekryteringsuppdrag. Alla användare har tillgång till att söka bland de kandidater som har skickat in en spontanansökan.

Däremot har verksamhets-/regionchefen tillgång till den egna verksamhetens kandidater, alla HR har tillgång till samtliga verksamheters inom AcadeMedias kandidater.

Utbildning och guider

Skulle du behöva stöd när du ska lägga upp dina rekryteringar i Workbuster så finns det filmer och lathundar i systemet. Logga in med dina användaruppgifter och klicka på ”E-learning” längre ner i menyfältet.

Om du föredrar att läsa istället för att se på video kan du klicka på ”kunskapsbank” i menyfältet. Där finns det flera olika snabbguider som du kan läsa.

Behöver du stöd, stöter på något problem med systemet eller önskar beställa användarkonto?

Ta då kontakt med den HR-ansvarige inom din verksamhet.

Klicka här för att komma till Workbuster

Val av annonseringskanal

Det finns många olika externa kanaler att välja bland till exempel att annonsera via Arbetsförmedlingen, på rekryteringssajten Monster.se, i dagstidningar och i fackpress. Det kan vara bra att först fundera igenom hur arbetsmarknaden ser ut för den aktuella tjänsten; var kan du tänkas nå just de personer som skulle passa bra för jobbet?

Alla annonser som publiceras externt ska också publiceras på varumärkets hemsida och på AcadeMedias webbsida för lediga jobb: academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad