Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekryteringssystem – Workbuster

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla verksamheter inom AcadeMedia använder Workbuster som stöd i rekryteringar. På så sätt kan vi ta tillvara på alla ansökningar och matcha dem mot hela koncernens behov av kompetensförsörjning. I verktyget kan vi skapa och publicera annonser samt administrera ansökningar.

Klicka här för att komma till Workbuster

Du som rekryterande chef ansvarar för all administration kopplat till den specifika rekryteringen och kontakten med de personer som söker tjänsten. HR-avdelningen inom varje verksamhet ansvarar för att lägga till användare och administrera själva systemet, och finns till hjälp om du behöver.

För att vi ska kunna ta tillvara på de fördelar som finns med ett gemensamt rekryteringssystem är det viktigt att alla använder det på ett enhetligt sätt. Tänk därför på att:

 • Skriva noteringar om relevant information och var kandidaten är i processen. Noteringarna syftar till att underlätta för andra rekryterande chefer och göra dem medvetna om att personen exempelvis har varit på intervju hos någon annan verksamhet inom AcadeMedia. Motivera även varför kandidaten eventuellt inte gick vidare i processen.
 • Registrera kandidatens lämplighet för den aktuella tjänsten. Sätt fem stjärnor på de kandidater som stämmer bäst med kravprofilen och en etta för det omvända.
 • Registrera kandidatens status för den aktuella tjänsten.
 • Återkoppla till kandidaten. För att kandidaterna ska få ett gott och professionellt intryck av din verksamhet är det av stor vikt att alla kandidater får återkoppling, åtminstone via e-post. De kandidater som du personligen har varit i kontakt med bör få besked per telefon. Använd gärna de färdiga e-postmallar som finns i systemet.
 • Avsluta uppdraget när rekrytering är klar.

Guider för varje del finns att tillgå i systemet genom att klicka på ditt namn nere i vänstra hörnet, och välj därefter ”WB Academy”.

Vem kan se vad?

Alla våra verksamheter ingår i samma konto i Workbuster. Utgångspunkten är att man som rekryterande chef endast har tillgång till de kandidater som finns i sina respektive rekryteringsuppdrag. En kandidat som söker fler än en tjänst syns alltså för samtliga rekryterande chefer för de sökta annonserna. Chefer över större verksamhetsområden, såsom skolchefer, har tillgång till samtliga verksamheter inom sitt område. HR har tillgång till allt i hela systemet. Tänk alltså på att det är fler än du själv som kan se kommentarer som du skriver på de kandidater som sökt till din tjänst.

Val av annonseringskanal

Alla annonser ska alltid publiceras på din verksamhets hemsida samt på AcadeMedias webbsida för lediga jobb: karriär.academedia.se. Att publicera på Arbetsförmedlingen är gratis och möjliggör ofta att fler potentiella kandidater får syn på din annons. Alla annonser som publiceras på Arbetsförmedlingen hämtas också automatiskt till tex LinkedIn och Indeed.

Övriga kanaler tillkommer en extra kostnad för, som faktureras till din enhet.

Guider till systemet

Skulle du behöva stöd när du ska lägga upp dina rekryteringar i Workbuster så finns guider i systemet. Logga in med dina användaruppgifter och klicka på ditt namn nere i vänstra hörnet, och välj därefter ”WB Academy”.

Behöver du stöd, stöter på något problem med systemet eller önskar du beställa användarkonto?

Kontakta din HR-partner som du hittar HÄR.

Innehållsansvarig

Uppdaterad