Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekrytering av chefer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att tillsammans på ett effektivt sätt driva AcadeMedias rekrytering av chefer finns en koncerngemensam chefsrekryterare. Starta uppdraget genom att kontakta chefsrekryteraren alternativt utsedd HR för att avgöra den lämpligaste formen för att driva rekryteringen. Chefsrekryteraren eller HR har även information om vilka kandidater som varit aktuella i andra rekryteringsprocesser, om personer som genomgått interna talangprogram och relevanta nätverk.

Vid varje chefsrekrytering ska slutkandidaten genomföra ett chefstest. AcadeMedia använder A-on:s testverktyg, kontakta chefsrekryteraren eller din HR-partner för stöd vid testning.

Tips

Känner du en duktig chef som kan vara intresserad av att arbeta inom vår koncern så glöm inte att tipsa chefsrekryteraren! Likaså finns chefsrekryteraren tillgänglig för samtal om du själv känner att du behöver en ny utmaning som chef inom AcadeMedia.

Kontaktuppgifter

Carina Åkemark
070-306 31 39
carina.akemark@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad