Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Medarbetaren avslutar anställningen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Om du vill säga upp din anställning gäller den uppsägningstid som står i ditt anställningsavtal alternativt i kollektivavtalet för din verksamhet. Du som medarbetare behöver inte ange några särskilda skäl till varför du säger upp dig.

Uppsägningsblanketten ska fyllas i och signeras av dig och din chef i två exemplar, den ena ska du behålla själv och den andra behåller din chef. Din chef scannar in den signerade uppsägningsblanketten och skickar till löneavdelningen i ett ärende i servicewebben.

Uppsägningstid

Nedan är bestämmelser som gäller utbildnings- och friskoleavtalet.

Om medarbetaren avslutar anställningen

Anställningstid kortare tid än 2 år – 1 månad
Anställningstid minst 2 år men kortare tid än 6 år – 2 månader
Anställningstid minst 6 år – 3 månader

Innehållsansvarig

Uppdaterad