Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Medarbetaren avslutar anställningen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Om du vill säga upp din anställning gäller den uppsägningstid som står i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet för din verksamhet. Du som medarbetare behöver inte ange några särskilda skäl till varför du säger upp dig.

Uppsägningsblanketten ska fyllas i och signeras av chefen i två exemplar. En ska du behålla själv, en lämnas till chefen och den ska chefen scanna in och skicka till löneavdelningen i ett ärende i servicewebben. Så snart som din uppsägning har registrerats i lönesystemet så kommer du att få upp en avslutsundersökning i förmånswebben. Besvara gärna denna så att verksamheten och AcadeMedia kan ta lärdom av dina tankar.

Uppsägningstid

Nedan är bestämmelser som gäller utbildnings- och friskoleavtalet.

Om medarbetaren avslutar anställningen

Anställningstid kortare tid än 2 år – 1 månad
Anställningstid minst 2 år men kortare tid än 6 år – 2 månader
Anställningstid minst 6 år – 3 månader

Innehållsansvarig

Uppdaterad