Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vid avslut av anställning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att tänka på

Lika viktigt som att göra en bra introduktion är det att se till att medarbetaren får ett bra avslut, både för oss som arbetsgivare men framförallt för medarbetaren som lämnar oss.

Innan avslutad anställning

Samtal vid avslut på arbetsgivarens initiativ

Vid avslut på arbetsgivarens initiativ, har chefen ett samtal med medarbetaren om att anställningen kommer upphöra. Observera att samtalet ska hållas efter avslutad förhandling med fackliga organisationer. Vid samtalet är det en del praktiska moment som är bra att komma ihåg att informera om utöver att lämna beskedet till medarbetaren.

 • Uppsägningsblankett signeras i två exemplar, en till varje part. Chefen scannar sitt exemplar och laddar upp i servicewebben. Om inte detta skickas in kommer inte anställningen att avslutas och lönen kommer att fortsätta betalas ut.
 • Uppsägningstid. Informera om aktuell uppsägningstid och sista anställningsdag.
 • Företrädesrätt om aktuellt, lämna ut blankett där medarbetaren kan anmäla intresse.
 • Vid arbetsbrist har medarbetare som arbetat mer än ett år (arbetstid minst 16 timmar i veckan) tillgång till en omställningsförsäkring (AGE) via Trygghetsrådet. Läs mer om detta längre ned på sidan.
 • Arbetsgivarintyg. Informera om hur man får ett arbetsgivarintyg.
 • Kom överens om hur och när ni ska kommunicera att medarbetaren slutar.
 • Förmåner. Informera medarbetaren om att möjligheten att köpa tjänster mot netto- eller bruttolöneavdrag via förmånswebben försvinner en månad innan sista anställningsdag, då de kostnaderna annars inte hinner registreras förrän medarbetaren slutat.
 • Överlämning. Skapa en plan för överlämningen.
 • Avslutssamtal. Känn av läget och boka in ett avslutssamtal där medarbetaren får möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter/åsikter om anställningstiden. Använd gärna mallen som stöd till ditt samtal.

Övrigt

 • IT och mejl. Avbeställ IT-konto/inloggning genom att skapa ett nytt ärende hos IT-direkt. Ska mejlen vidarebefordras till någon annan? Diskutera med medarbetaren och bestäm tillsammans med hen vad som ska stå i auto-svaret efter sista arbetsdagen.
 • Telefoni. Avbeställ telefonabonnemang genom att skapa ett nytt ärende hos IT-direkt. Om telefon och abonnemang ska gå vidare till någon annan meddelas detta till ansvarig för telefoni inom verksamheten.
 • Flytt mellan bolag. Om en medarbetare ska byta anställning mellan två bolag inom AcadeMedia-koncernen ska en särskild blankett fyllas i. Du hittar blanketten på denna sida, fyll i den och skicka den till löneavdelningen.

Att göra under medarbetarens sista arbetsdag

 • Återlämna arbetsredskap. Se till att datorutrustning, mobiltelefon med SIM-kort och PIN-kod blir tillbakalämnade.
 • Nycklar/larm/passerkort. Se till att eventuella nycklar, larmbrickor och koder blir tillbakalämnade.
 • Avtackning. Ordna någon form av avtackning, såsom fika, lunch eller vad ni anser passar. Stäm först av med medarbetaren om hen önskar detta. Ge blommor eller annan gåva från företaget, läs mer om AcadeMedias riktlinjer vid gåvor här.
 • Betyg. Skriv ett tjänstgöringsbetyg och lämna eller skicka hem till medarbetaren.
 • Tidrapport. Se till att medarbetaren göra sin sista tidrapportering i Personalwebben och eventuell utläggsredovisning. I samband med sista anställningsdagen stängs möjligheten att gå in i Personalwebben. AcadeMedia Lön skickar ut medarbetarens sista lönespecifikation per post. Lönespecifikationerna finns tillgängliga i förmånswebben i 13 månader efter att medarbetaren har avslutat sin anställning.
 • Övriga konton. Finns det några övriga konton som behöver avregistreras när medarbetaren har slutat? Exempelvis rekryteringssystem, konto hos resebyrån och first card.

Att göra efter medarbetarens sista dag

 • IT och mejl. Kontrollera att medarbetaren inte finns kvar i Outlook, i några distributionslistor/grupplistor i mejlen eller övriga system.
 • Post. Kontrollera att ingen överbliven post adresserad till medarbetaren ligger kvar i eventuellt postfack.
 • Reflektion. Reflektera över vad som gick bra i samband med avslutet av medarbetaren? Vad gick mindre bra?

Vad är Trygghetsrådet?

Trygghetsrådet kan stötta tjänstemän i privat sektor som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren betalar varje år en avgift så att de, om någon av våra medarbetare behöver sluta på grund av arbetsbrist, kan få stöd att hitta ett nytt arbete. Man måste inte vara medlem i facket för att få ta del av Trygghetsrådets stöd.

Det finns ett antal kriterier som medarbetaren måste uppfylla för att stödet ska komma på fråga exempelvis att man minst ska ha varit anställd i ett år (med en arbetstid om minst 16 timmar i veckan). Kriterierna kan inte arbetsgivaren påverka. Stödet ser alltså olika ut beroende på bland annat hur länge du har varit anställd och omfattningen av tjänsten. HR hjälper närmsta chef att anmäla medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist till Trygghetsrådet. Medarbetaren kompletterar sedan ansökan på dras hemsida genom att lämna viss information. Efter det gör Trygghetsrådet en bedömning av vilket stöd just den enskilde individen har rätt till. Beslutet skickas till både arbetsgivaren och medarbetaren.

När får jag min sista lön?

Semesteranställd

Normalt betalas slutlönen ut den 25:e månaden efter att medarbetaren fått sin sista ordinarie lön. Slutlönen innehåller eventuellt intjänade och ej uttagna semesterdagar och det är även från slutlönen som eventuell skuld för förskottssemester dras. Slutlön benämns alltid som just ”Slutlön” på medarbetarens lönespecifikation.

Ferieanställd

Ett undantag från ordinarie utbetalning av slutlön är i de fall då en ferieanställd medarbetares anställning avslutas under juni eller juli månad. Då betalas istället ferielön ut löpande under sommarferien, precis som vanligt. Den sista löneutbetalningen blir således den sista ferielönen i augusti.

Har medarbetaren frågor om slutlön, semester eller annat som du inte kan svara på tar du själv kontakt med lön eller hänvisar medarbetaren dit.

Innehållsansvarig

Uppdaterad