Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakta HR

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På koncernnivå arbetar HR med centrala frågor. I våra verksamheter arbetar HR med att stötta chefer i strategiska och operativa frågor.

Har du frågor eller behöver support av oss på HR?

Du som är chef är välkommen att kontakta oss genom att lägga ett ärende till HR på ditt segment genom servicewebben.
Som medarbetare vänder du dig i första hand till din närmaste chef.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på HR inom respektive segment och HR-koncern.

 

HR-direktör

Lisa Oldmark, HR-direktör, 070 761 47 60

 

Förskola

Pysslingen förskolor

Lena Jakobsson, HR-chef, 076 516 30 21
Emma Lovén, HR-partner, 08 794 42 12

 

Grundskola

Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy, Vittra, Innovitaskolan och Brevik skola 

Klas Aspegren, HR-chef, 070 839 30 04
Karin Widengren, HR business partner, Montessori Mondial, Noblaskolan, Brevik skola, 070 256 42 46
Rasmus Rosander, HR business partner, Innovitaskolan, Pops Academy, 076 109 03 65
Susanna Klaus, HR business partner, Vittraskolorna, 08 794 42 07
Hanna Bengtsson, HR-controller, 031 62 52 02
Amanda Törn, HR-administratör, 031 62 52 43
Julia Bengtsson, HR-administratör, 031 62 52 80

 

Gymnasieskola

Designgymnasiet, Didaktus, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hagströmska gymnasiet, Internationella Hotell och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet, Praktiska gymnasiet, ProCivitas Privata Gymnasium, Rytmus, Sjölins Gymnasium

Klas Aspegren, HR-chef, 070 839 30 04
Cecilia Nagy, HR business partner, Teoretiskas verksamhetsområde, 031 62 52 53
Linda Silvén, HR business partner, Kreativas verksamhetsområde, 0761 08 43 92
Joan Amang, HR business partner, NTI:s verksamhetsområde, 031 704 80 17
Emma Odmyr, HR business partner, Drottning Blankas verksamhetsområde 031 704 80 15
Anton Häller, HR business partner, Praktiska verksamhetsområde, 031 62 52 31
Monika Trygg, HR business partner och arbetsmiljökoordinator, Praktiskas verksamhetsområde, 070 238 16 54
Hanna Bengtsson, HR-controller, 072 548 75 07
Lina Kvick, Junior HR-controller, 031 62 52 03 (Föräldraledig)
Linn Sandgren, Junior HR-controller, 076 100 47 42

 

Vuxenutbildning

Affärshögskolan, Eductus, Hermods, KompetensUtvecklingsInstitutet, KYH, Matchning & Utveckling, Movant, NTI-skolan, Teknikhögskolan, Vårdyrkeshögskolan, EC Utbildning, Sälj- och Marknadshögskolan, The Game Assembly

Henrika Holgén, HR-chef, 031 704 80 63
Anna Garcia Karisaar, HR-partner, 031 704 80 64
Helena Dahllöf, HR-partner, 010 142 12 19
Linn Sandgren, HR-koordinator, 076 100 47 42
Anja Jensen, Projektledare, 070 898 55 39

 

AcadeMedia Support

hrkoncern@academedia.se

Anna Westlund, HR-och förhandlingschef, 08 451 54 12
Carina Åkemark, Chefsrekryterare, 08 794 42 19
Magnus Wicksell, Specialist, pensioner och förmåner, 070 444 94 03
Fanny Fremdling, HR-partner, 076 113 99 88
Hanna Bengtsson, HR-controller, 072 548 75 07

Innehållsansvarig

Uppdaterad