Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakta HR

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På koncernnivå arbetar HR med centrala frågor. I våra verksamheter arbetar HR med att stötta chefer i strategiska och operativa frågor.

Har du frågor eller behöver support av oss på HR?

Du som är chef är välkommen att kontakta oss genom att lägga ett ärende till HR på ditt segment genom servicewebben.
Som medarbetare vänder du dig i första hand till din närmaste chef.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på HR inom respektive segment och HR-koncern.

 

HR-direktör

Lisa Oldmark, HR-direktör, 070 761 47 60

 

Förskola

Pysslingen förskolor

Isabella Gynne Västberg, HR-chef, 076 113 54 22
Emma Lovén, HR-partner, 08 794 42 12
Louise Wöllner, HR-generalist, 076 010 16 74
Katarina Bengtsson, HR-partner, 08 451 54 03

 

Grundskola

Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy, Vittra och Pysslingen skolor 

Klas Aspegren, HR-chef, 070 839 30 04
Karin Widengren, HR business partner, Pysslingen skolor, 070 256 42 46
Rasmus Rosander, HR business partner, Pysslingen skolor, 076 109 03 65
Susanna Klaus, HR business partner, Vittraskolorna, 08 794 42 07
Hanna Bengtsson, HR-controller, 031 62 52 02
Lina Kvick, Junior HR-controller, 031 62 52 03
Amanda Törn, HR-administratör, 031 62 52 43

 

Gymnasieskola

Designgymnasiet, Didaktus, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hagströmska gymnasiet, Internationella Hotell och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet, Praktiska gymnasiet, ProCivitas Privata Gymnasium, Rytmus, Sjölins Gymnasium

Klas Aspegren, HR-chef, 070 839 30 04
Cecilia Nagy, HR business partner, Teoretiska gymnasieområdet, 031 62 52 53
Anton Häller, HR business partner, Kreativa gymnasieområdet, 031 62 52 31
Joan Amang, HR business partner, NTI:s gymnasieområde, 031 704 80 17
Emma Odmyr, HR business partner, Drottning Blankas gymnasieområde 031 704 80 15
Monika Trygg, HR business partner och arbetsmiljökoordinator, Praktiska gymnasieområdet, 070 238 16 54
Hanna Bengtsson, HR-controller, 072 548 75 07
Lina Kvick, Junior HR-controller, 031 62 52 03
Linn Sandgren, Junior HR-controller, 076 100 47 42

 

Vuxenutbildning

Affärshögskolan, Eductus, Hermods, KompetensUtvecklingsInstitutet, KYH, Matchning & Utveckling, Movant, NTI-skolan, Teknikhögskolan, Vårdyrkeshögskolan, EC Utbildning, Sälj- och Marknadshögskolan, The Game Assembly

Henrika Holgén, HR-chef, 031 704 80 63
Anna Garcia Karisaar, HR-partner, 031 704 80 64
Helena Dahllöf, HR-partner, 010 142 12 19
Linn Sandgren, HR-koordinator, 076 100 47 42
Anja Jensen, Projektledare, 070 898 55 39

 

AcadeMedia Support

hrkoncern@academedia.se

Anna Westlund, HR-och förhandlingschef, 08 451 54 12
Carina Åkemark, Chefsrekryterare, 08 794 42 19
Magnus Wicksell, Specialist, pensioner och förmåner, 070 444 94 03
Annika Druve, HR-administratör, 076 031 27 01
Simon Wördner, HR-administratör, 076 102 68 73

Innehållsansvarig

Uppdaterad