Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakta HR

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På koncernnivå arbetar HR med centrala frågor. I våra verksamheter arbetar HR med att stötta chefer i strategiska och operativa frågor. Som medarbetare vänder du dig i första hand till din chef.

HR-direktör

Lisa Oldmark, HR-direktör, 070-761 47 60

Förskola

Pysslingen förskolor

För dig som är chef – snabbast svar på dina frågor får du genom att lägga ett ärende till HR i Servicewebben.

Isabella Gynne Västberg, HR-chef, och 076-113 54 22
Emma Lovén, HR-partner, 08-7944212
Louise Wöllner, HR-generalist, 076-010 16 74

Grundskola

Pysslingen Skolor och Vittraskolorna

För dig som är chef – snabbast svar på dina frågor får du genom att lägga ett ärende till HR i Servicewebben.

Klas Aspegren, HR-chef, 070-839 30 04
Karin Widengren, HR business partner, Pysslingen skolor, 070-256 42 46
Rasmus Rosander, HR business partner, Pysslingen skolor, 076-109 03 65
Susanna Klaus, HR business partner, Vittraskolorna, 08-7944207
Hanna Bengtsson, HR-controller, 031-625202
Amanda Törn, HR-administratör, 031-625243

Gymnasieskola

Framtidsgymnasiet, Designgymnasiet, Didaktus, Drottning Blankas Gymnasieskola, Hagströmska gymnasiet, Helixgymnasiet, Internationella Hotell och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet, Praktiska gymnasiet, Rytmus Musikgymnasium, ProCivitas Gymnasium, Sjölins Gymnasium

För dig som är chef – snabbast svar på dina frågor får du genom att lägga ett ärende till HR i Servicewebben.

Klas Aspegren, HR-chef, 070-839 30 04
Hanna Bengtsson, HR-controller, 072–548 75 07
Lina Kvick, Junior HR-controller, 031-62 52 03
Linn Sandgren, Junior HR-controller

vakant tjänst, HR business partner, Teoretiska gymnasieområdet
Anton Häller, HR business partner, Kreativa gymnasieområdet, 031-625231
Joan Amang, HR business partner, NTI:s gymnasieområde, 031-7048017
Emma Odmyr, HR business partner, Drottning Blankas gymnasieområde 031-7048015
Monika Trygg, HR business partner och arbetsmiljökoordinator, Praktiska gymnasieområdet, 070-238 16 54

Vuxenutbildning

Eductus, Hermods, NTI-skolan, Plushögskolan, KompetensUtvecklingsInstitutet, Sälj- och Marknadshögskolan, Coachning och utveckling, The Game Assembly, EC Utbildning, Movant

För dig som är chef – snabbast svar på dina frågor får du genom att lägga ett ärende till HR i Servicewebben.

Henrika Holgén, HR-chef, 031-704 80 63
Anna Garcia Karisaar, HR-partner, 031-704 80 64
Helena Dahllöf, HR-partner, 010-142 12 19
Linn Sandgren, HR-koordinator

AcadeMedia Support

För dig som är chef – snabbast svar på dina frågor får du genom att lägga ett ärende till HR i Servicewebben.

Anna Nyman, HR-och förhandlingschef, 08-451 54 12
Carina Åkemark, chefsrekryterare, 08-794 42 19
Ann Otterbeck, HR-administratör, 08 – 794 43 07

Innehållsansvarig

Uppdaterad