Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakta Lön

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För frågor och support kontakta AcadeMedias löneavdelning

Genom att logga in via servicewebben kan du enkelt söka efter svaret på din fråga. Hittar du inte svaret registrerar du ett ärende så får du svar så snart som möjligt..

På servicewebben loggar du in med de inloggningsuppgifter du har till övriga AcadeMediakonton, exempelvis Schoolsoft eller mailkonto. Om du saknar eller har glömt dina inloggningsuppgifter kontakta din närmaste chef. För att få nytt lösenord gå till kontowebben

Du kan också ringa till oss på AcadeMedia Lön på telefon 0771 – 79 44 01 vardagar mellan kl 09.00 och 15.00.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad