Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia vill ge alla medarbetare förutsättningar att trivas på jobbet och känna sig stolta över sitt arbete.

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där anställda, elever, barn och deltagare erbjuds förutsättningar att behålla eller förbättra sin fysiska, mentala och sociala hälsa. En god arbetsmiljö och en bra verksamhet hänger ihop. Friska medarbetare som har balans i livet trivs bättre och gör ett bättre arbete.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen göra det som krävs för att se till att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten är att identifiera riskområden och undvika eller ta bort det som kan leda till ohälsa eller olycksfall.

Här hittar du AcadeMedias arbetsmiljöpolicy och på undersidorna hittar du fördjupad information om respektive område kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad