Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia vill ge alla medarbetare förutsättningar att trivas på jobbet och känna sig stolta över sitt arbete.

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där anställda, elever, barn och deltagare erbjuds förutsättningar att behålla eller förbättra sin fysiska, mentala och sociala hälsa. En god arbetsmiljö och en bra verksamhet hänger ihop. Friska medarbetare som har balans i livet trivs bättre och gör ett bättre arbete.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen göra det som krävs för att se till att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten är att identifiera riskområden och undvika eller ta bort det som kan leda till ohälsa eller olycksfall.

Här hittar du AcadeMedias arbetsmiljöpolicy och på undersidorna hittar du fördjupad information om respektive område kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad