Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På AcadeMedia strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där medarbetare, elever och deltagare erbjuds förutsättningar till god fysisk, mental och social hälsa. Vi ska bedriva ett gott arbetsmiljöarbete, förebygga ohälsa och olycksfall samt ge alla medarbetare förutsättningar att trivas på jobbet. Chefer och arbetsledare med personalansvar ska genomgå AcadeMedias Arbetsmiljöutbildning och det är viktigt att alla som arbetar känner till innehållet i vår Arbetsmiljöpolicy och tillsammans arbetar för en god arbetsmiljö.

Nedan finns information om respektive område kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
Innehållsansvarig

Uppdaterad