Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På AcadeMedia strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där medarbetare, elever och deltagare erbjuds förutsättningar till god fysisk, mental och social hälsa. Vi ska bedriva ett gott arbetsmiljöarbete, förebygga ohälsa och olycksfall samt ge alla medarbetare förutsättningar att trivas på jobbet. Chefer och arbetsledare med personalansvar ska genomgå AcadeMedias Arbetsmiljöutbildning och det är viktigt att alla som arbetar känner till innehållet i vår Arbetsmiljöpolicy och tillsammans arbetar för en god arbetsmiljö.

Nedan finns information om respektive område kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
Innehållsansvarig

Uppdaterad