Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Genom hela rehabiliteringsprocessen är det av ytterst stor vikt att man kontinuerligt dokumenterar alla möten, samtal, överenskommelser och så vidare.

I vissa situationer kan dokumentationen vara juridiskt avgörande för att föra en rehabiliteringsfråga vidare. Det kan till exempel gälla vid omplacering eller om anställningen upphör. Dokumentationen är även viktig för att säkerställa kontinuiteten i rehabiliterings­processen vid till exempel chefsbyte.

Dokumentationen ska innehålla:

  • Vilka som närvarar
  • Beskrivning av åtgärder
  • Tidsplan för åtgärder
  • Vem som ansvarar för åtgärden
  • Uppföljningsdatum

Minnesanteckningar

Ibland kan det vara helt tillräckligt att göra enklare noteringar för eget bruk i syfte att inte glömma något åtagande och för att kunna följa ärendet. Men ibland är det nödvändigt att göra en dokumentation som stäms av och under­tecknas av berörda personer.

Tänk på att

  • All dokumentation måste förvaras på ett betryggande sätt då känsliga uppgifter kan förekomma.
  • Ta gärna stöd av de blanketter och checklistor som finns kring rehabiliteringsprocessen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad