Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Grundskola, behörighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En lärarlegitimation ger behörighet i de skolämnen, årskurser och skolformer som framgår av examensbeviset. I den så kallade behörighetsförordningen anges vad som krävs för behörighet i grundskolan.

Undervisning årskurs 1-3

För att vara behörig att undervisa behövs:

 • en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i minst en av årskurserna 1-3 i grundskolan (exempelvis en lågstadielärare), eller
 • en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt behörighetsförordningen, om du har kompletterat din utbildning så att du har fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en grundlärarexamen. eller
 • en fritidspedagogexamen med inriktning mot arbete enbart i fritidshem och ämnesstudier i tillräcklig omfattning inom eller utöver din examen.

Undervisning årskurs 4-6

För att vara behörig att undervisa behövs:

 • en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 4-6, eller
 • en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, eller
 • en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i minst en av årskurserna 4-6, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i minst en av årskurserna 7-9
 • En fritidspedagogexamen med inriktning mot arbete enbart i fritidshem och ämnesstudier i tillräcklig omfattning inom eller utöver din examen.

Undervisning årskurs 7-9

För att vara behörig att undervisa behövs:

 • en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, eller
 • en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i minst en av årskurserna 7-9 i grundskolan, eller
 • en äldre examen avsedd för arbete i gymnasieskolan.

Notera att examen avsedd för arbete i årskurs 1-7 i normalfallet blir behörig att undervisa i årskurs 1-7, inte årskurs 8-9.

Teknik, SO- och NO-ämnen

Lärarexamen som har SO-inriktning blir behörig i alla fyra SO-ämnen om det framgår av examensbeviset att samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap lästs som enskilda ämnen eller blocklästs SO som ämne.

Lärarexamen som har NO-inriktning  i blir behörig i alla tre NO-ämnen om det framgår av examensbeviset att fysik, biologi och kemi lästs som enskilda ämnen eller blocklästs NO som ämne.

Grundskollärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 1-7 med Ma/No inriktning kan även få behörighet att undervisa i teknik. Men bara om det framgår av examensbeviset att teknik lästs under utbildningen.

Utökad behörighet

Om det finns högskolestudier i ämnen som ligger utanför lärarexamen så kan man ansöka om utökad behörighet i dessa ämnen. På så sätt kan man få behörighet att undervisa i andra ämnen än de som ingår i examen. Det finns inga krav på ämnesdjup vid ansökan om utökad behörighet i ett ämne, däremot måste du uppfylla vissa poängkrav.

Förskollärare

Vid enbart en förskollärarexamen kan man inte få en legitimation och bli behörig att undervisa i ett grundskoleämne.

Grundskolans ”tidiga år” och ”senare år”

På vissa examensbevis från universitet och högskolor används begreppet ”tidigare år” och ”senare år” utan att det tydligt anges vilka årskurser det gäller. Om inte annat anges på examensbeviset innebär grundskolans ”tidigare år” årskurs 1-6 och grundskolans ”senare år” årskurs 4-9.

Innehållsansvarig

Uppdaterad