Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lärarlyftet och vidareutbildning av lärare, VAL

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Genom Lärarlyftet kan lärare komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Den som önskar delta i Lärarlyftet ansöker själv via www.antagning.se. Arbetsgivaren behöver godkänna deltagandet och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande.

Skolverket kan du läsa mer om villkor för deltagande och vad som gäller utifrån olika examen. Där finns också information om de kurser och utbildningar som erbjuds inom Lärarlyftet.

Som arbetsgivare finns möjlighet att söka statsbidrag för lärare som kompletterar sin legitimation med fler behörigheter. På Skolverkets webbplats finns information om statsbidrag för lärarlyftet. Där kan du läsa mer om hur bidraget ska sökas, hur det kan användas och om bidragets storlek.

För lärare som saknar examen och ska komplettera till en lärarexamen finns VAL (vidareutbildning för lärare). Studier genomförs samtidigt med arbete i skolan eller förskolan. Ansöka till VAL kan göras både till höst- och vårterminen till och med studiestart höstterminen 2026.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad