Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Karriärtjänster för lärare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från den 1 juli 2013 finns två nya karriärtjänster inom skolan som regeringen beslutat om. Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Karriärtjänsterna syftar till att göra läraryrket mer attraktivt och säkerställa en god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola.

Karriärtjänster inom AcadeMedia

 • Varje verksamhet med huvudmän sätter upp kriterier och ansöker om statsbidrag för karriärtjänster
 • Karriärtjänsterna är utformade som uppdrag på årsbasis utifrån verksamhetsår och ersätts med lönetillägg

Huvudmän skapar, utformar och tillsätter tjänsterna

Skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. Tanken är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa. På så sätt ska reformen trygga god undervisning för elever samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att avancera.

Huvudmän skapar karriärtjänsterna och bestämmer själva om tjänsternas:

 • antal
 • utformning
 • tillsättning
 • lön

För att underlätta reformen har regeringen inrättat ett statsbidrag som ersätter huvudmäns kostnader för löneökningen. Huvudmän ansöker om bidrag hos Skolverket.

Kvalifikationer för karriärtjänster

Av den information som regeringen har gått ut med framgår följande kvalifikationer:

En förstelärare

 • är legitimerad
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • bedöms även i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

En särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning

 • är legitimerad
 • har avlagt en examen på forskarnivå
 • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola undantas)

Läs mer i förordning 2013:70.

Relaterade länkar

Statsbidrag för karriärtjänster

Innehållsansvarig

Uppdaterad