Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lön, rapportera och attestera

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

 • Lönespecifikationen publiceras 2 dagar innan löneutbetalningen i Förmånswebben om du är månadsanställd.
 • Är du timanställd får du din lönespecifikation via Kivra.
 • Normalt utbetalas lönen den 25:e i månaden om den inte infaller på en helgdag, då utbetalas lönen istället dag före helgdag.
 • Senast den 1:a arbetsdagen varje månad klarmarkerar man sin tidrapport i Medvind och resor/utlägg i HR+ (webben) för godkännande till chef.
 • Senast den 4:e arbetsdagen kl. 17 ska chef attestera tidrapporten i Medvind och resor/utlägg i HR+ (webben).

Behöver du guide för tidrapportering, resor och utlägg eller vill se en interaktiv instruktion för lönehantering?

Har du frågor om din lönespecifikation, behöver beställa ett intyg eller behöver du ringa till AcadeMedia lön?

Innehållsansvarig

Uppdaterad