Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Sjukfrånvaro

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Du ska sjukanmäla dig i Medvind från den första dagen du inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Läkarintyg lämnas in till ansvarig chef från den 8e dagen av sjukperioden.

Sjuklön beräknas på olika sätt under sjukperioden. Den första sjukdagen görs ett karensavdrag. Om du blir sjuk del av dag, dag ett i sjuklöneperioden och du fortsatt är sjuk dag två så dras resterande del av karensavdraget på dag två. Under de första 14 dagarna i perioden utgår man från arbetsdagar per vecka. Från och med dag 15 utgår man från kalenderdagar per månad.

Avdraget för sjukfrånvaron sker till nästkommande lön om det rapporteras och attesteras i tid. Exempel om du blir sjuk i februari, sker sjukavdraget i mars månad.

Innehållsansvarig

Uppdaterad