Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tjänstepension

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Pensionen består av tre delar, allmän pension, tjänstepension och privat sparande, som kan illustreras med hjälp av en pyramid. Hur stora delarna är i förhållande till varandra är individuellt för dig. På minpension.se kan du få en överblick över din totala pension samt göra prognoser.

Tjänstepensionen är en viktig del av din framtida pension. Ju högre inkomst du har, desto viktigare är tjänstepensionen. Det beror på att du bara får allmän pension upp till ett visst tak. Vill du lära dig mer om tjänstepension? Läs mer på Alecta.

I förmånswebben kan du som arbetar inom AcadeMedia se hela din kompensation, hitta information och få rådgivning om pension och försäkringar.

Pensionsavtal

Som anställd inom AcadeMedia har du tjänstepension enligt den kollektivavtalade ITP-planen. På avtalat.se hittar du information om hur du är försäkrad via kollektivavtalet.

Ta del av AcadeMedias pensionspolicy här. 

Vilket pensionsavtal har jag?

Bolagen inom AcadeMedia tillämpar olika pensionsavtal, du kan söka fram vilket avtal som din bolag tillämpar på sidan om kollektivavtal. Du kan också se vad som gäller för dig i förmånswebben på sidan Min kompensation.

Vad är ITP 1 och ITP 2?

avtalat.se kan du läsa om vad ITP 1 och ITP 2 innebär. Du gör dina val och administrerar din tjänstepension hos Collectum.

Alternativ ITP

Anställda inom ITP2 som har en pensionsmedförande lön överstigande 10 inkomstbasbelopp, så kallade 10-taggare, kan omfattas av alternativ ITP. För information, kontakta magnus.wicksell@academedia.se.

Löneväxling

Du som har en lön över 8,07 inkomstbasbelopp per år vilket motsvarar 47748 kronor har möjlighet att löneväxla. Du gör det via ”Mina förmåner” i förmånswebben.

Relaterade länkar

Minpension.se
Pensionsmyndigheten
Alecta
Collectum
Söderberg och Partners

Innehållsansvarig

Uppdaterad