Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inköp

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till inköp

Här hittar ni information kring vilka ramavtalsleverantörer AcadeMedia har, listade utefter produktområde. Här finner ni alla ramavtalsleverantörer samlade utifrån namn och kategori. Om det är något du saknar eller undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss på inkop@academedia.se

Inköpsavdelningens roll

Fast vi heter inköp så beställer vi faktiskt nästan ingenting. Det operativa ansvaret för beställningar ligger helt ute på verksamheterna. I huvudsak arbetar vi på inköp med att förhandla och ta fram ramavtal. Som det är nu har AcadeMedia cirka 250 ramavtal som vi på inköp förvaltar. Vi har ett strategiskt tänk med koncernen i helhet som fokus, även om vi alltid försöker få till det bästa för varje enskild verksamhet.

Utöver det gör vi många analyser kring våra verksamheters inköp och inköpsbeteenden, för att se hur vi alla kan utvecklas och bli bättre. Vi finns också tillgängliga som eskaleringspunkt vid problem med ramavtalsleverantörer och ramavtal.

Vad är ett ramavtal?

  • En generell koncernövergripande överenskommelse mellan leverantör och kund som reglerar vad leverantören ska leverera i form av produkter och tjänster och till vilka priser och villkor som ska gälla.
  • De flesta ramavtal som ACM tecknar är avropsavtal mot vilka ACM:s enheter sedan gör beställningar utan behov av ytterligare avtal.

Varför ramavtal?

På förekommen anledning vill vi informera kring vikten av att handla på ramavtal. Vi får feedback av våra enheter och det är bra att vi har koll på prisbilden. Vi kommer alltid att hitta priser som är billigare än våra ramavtalspriser, men vi måste se till det större perspektivet och ta hänsyn till faktorer som:

Pris: Priset ska givetvis vara konkurrenskraftigt i våra ramavtal.

Administration och tid: Alla ska göra det de är bra på. Pedagoger ska arbeta med barn och elever, HR med personal, inköp med inköp och så vidare för att vi ska jobba så optimalt som möjligt. Att beställa från många leverantörer tar dyrbar tid från verksamheten och tid är pengar. Många fakturor innebär mycket administration, vilket är kostsamt. Att personal letar nya leverantörer och produkter och åker iväg för att göra inköp är en dyr affär om vi räknar med personalkostnad och transporter. Det vi sparar i ena änden försvinner mångfalt i andra.

Risk: Ramavtalen säkerställer att:

  • Leverantörerna följer svenska kollektivavtal för den bransch de arbetar inom, betalar avtalsenliga löner, har erforderliga försäkringar och liknande.
  • Ekonomin är god (vi har sett många exempel på förskottsbetalningar där företag gått i konkurs och pengarna brinner inne).
  • Företaget är seriöst och inte lurar enheter med dyra produkter och stora leveranser.
  • GDPR och annan lagstiftning uppfylls.
  • Risk för jäv undviks.

Logistik: Vi har enheter spridda runt om i hela Sverige och alla måste kunna få leverans, vilket reflekteras på prisbilden. Det kommer alltid att vara billigare att leverera till storstäder, men vi måste tillgodose alla våra enheters behov.

Miljö: Kan vi samla många inköp under ett fåtal leverantörer sparar vi på antal leveranser. Färre leveranser innebär mindre utsläpp. Att köra bil till en butik har stor miljöpåverkan.

Samla volym och statistik: Vi vill lägga så mycket volym som möjligt hos ramavtalsleverantörer för att kunna förhandla bästa priser. Det som handlas vid sidan av gör att vi missar volym och den generella prisbilden blir högre. Ramavtalsleverantörer skickar statistik så att vi kan följa upp vad våra verksamheter köper. Det ger oss underlag för att kunna göra ännu bättre upphandlingar. Andra inköp blir svåra för oss att identifiera och således blir det också svårt att följa upp det faktiska behovet.

Verksamheternas inköpsansvar

Som nämnt ovan så ligger det operativa ansvaret på verksamheterna. Ni beställer de produkter ni behöver från de befintliga ramavtalen och hanterar fakturor och reklamationer. För att det ska kunna gå så smidigt som möjligt bör ni hålla er uppdaterade och informerade kring aktuella ramavtalsleverantörer, attestinstruktion och inköpspolicy. Inköpspolicyn hittar ni i lila rutan och våra ramavtalsleverantörer hittar ni, sorterade efter kategori, på undersidorna.

Frågor kring budget och inköpsmandat är sådant som tas med närmsta verksamhetschef. Även frågor kring lokala avtal, då det inte är något som inköp hanterar. När ni inte hittar någon leverantör för det er verksamhet behöver, kontakta oss Oftast kan vi lösa det mesta. Det gäller också om ni är intresserade av att se över er verksamhets leverantörsutgifter och ta reda på vad vi på inköp kan hjälpa till med på ramavtalssidan för att förbättra er kvalitet och ekonomi. Vi bokar gärna ett möte med er fysiskt eller via Skype.

I övrigt tar vi gärna emot tankar och idéer kring leverantörer, nya avtalsområden och processförbättringar. Ni är alltid välkomna att maila oss.

Organisation inköp

Claes Cakste, teamledare, strategisk inköpare, 08 794 43 49.

Jenny Johnsson, strategisk inköpare, 08 794 42 36.

Mirnesa Zejnic, strategisk inköpare, 08 794 42 47.

Simon Nybäck, strategisk inköpare, 0722 148 751.

Maria Larsson, inköpsassistent, 08 545 87 841.

För samtliga inköpsrelaterade frågor vänligen kontakta oss på: inkop@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad