Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Telefoni

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har ramavtal med Telia och köper alla telefoniabonnemangstjänster genom det.

Behöver du komma i kontakt med någon gällande din eller din enhets telefoni gör du det enklast genom att registrera ett ärende på servicewebben eller ringa vår support på telefon 0771-794400. Supporten har öppet helgfria vardagar kl 8 – 17. Se också AcadeMedias telefonipolicy.

Vi erbjuder flera anpassningsmöjligheter för din eller din verksamhets telefoni. Du kan till exempel sätta upp en knappvalsmeny för din skola, sätta upp en svarsgrupp, ställa in talsvar eller koppla in en röstbrevlåda för sjukanmälan för att nämna några.

Vad gäller personliga telefonitjänster har du till exempel möjlighet att hänvisa din telefon när du har lunch eller går på semester. Du kan också koppla vidare telefonen till ett annat nummer om du är borta en tid och någon annan skall besvara dina samtal.

Läs mer om de många praktiska växelfunktioner vi har tillgång till här.

Enheten har ett ansvar att hålla växel och svarstjänst uppdaterade med aktuella uppgifter för enheten. Det gör du på servicewebben.

Är din telefon i behov av service eller reparation så går det bra att lämna in hos närmsta Telia butik som sedan skickar in telefonen för reparation. Det går även bra att skicka in sin telefon via inskicksservice, se nedan.

Telefoni i utlandet – nya regler för roaming och surf

Läs mer om telefoni i utlandet här.

Serviceanmälan – Inskicksservice (gäller endast telefoner levererade av Telia)

Klicka på Registrera ditt serviceärende. När ärendet har registrerats får ni en bekräftelse via mejl. För att få fraktsedel och emballage, måste ni bocka i ”Skicka emballage och fraktsedel till mig” under rubriken ”Tilläggstjänster”. Ni skickar in den trasiga enheten tillsammans med servicekvittot (inlämningskvitto) ni fick i samband med registreringen.

Viktigt att tänka på innan du skickar in en trasig enhet för service

För att kunna felsöka den trasiga enheten behöver vi tömma den på allt innehåll, dvs göra en fabriksåterställning. Du måste därför göra en säkerhetskopia av innehållet på enheten.

Funktionen ”Hitta min iPhone”, eller motsvarande på din Android eller Windows-enhet, måste vara avstängd. Kom också ihåg att ta ut simkort och eventuellt minneskort.

Priser för byte av display

Registrera ditt serviceärende

Innehållsansvarig

Uppdaterad