Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Telefoni och surf i utlandet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu kan du ringa och skicka meddelanden inom EU/EES samt hem till Sverige för samma pris som hemma.

Du surfar som hemma i EU/EES-länder med surfmängden på ditt jobbmobilabonnemang, upp till 50GB. För mobila bredband med möjlighet till roaming är surfbegränsningen 20GB. I Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen kan du fortsatt använda hela din surfmängd.

Behöver du köpa extrasurf under resan gäller samma pris som hemma i Sverige, och du får också på samma sätt påminnelser när din surf börjar ta slut.

Mer information om regler kring surfabonnemangen och kostnader hittar du på Telias hemsida.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad