Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Profilmaterial

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Behöver du arbetskläder till elever, ryggsäckar med varumärkets logga på eller annat tryck på kläder, väskor och andra prylar?
AcadeMedia har idag avtal med flera leverantörer inom profilmaterial. Samtliga leverantörer erbjuder webbshop utformad efter ert behov.

Vill ni handla profilmaterial kontaktar ni nedan leverantörer för offert. Kontakta gärna två olika ramavtalsleverantörer för att kunna göra en bra prisjämförelse.

Är det elev, vårdnadshavare eller lärare som ska beställa? Vänd er direkt till marknadsansvarig för ert verksamhetsvarumärke för mer information.

 

Påhlson Daylight

Hemsida: www.pahlsonsdaylight.com

Kontaktperson:
Catherine Jansson
Telefon: 08- 517 11 581
Email: catherine@daylight.se

 

NeH Svenska AB

Hemsida: www.neh.com

Kontaktperson:
Per Karlsson
Mobiltelefon: 070-611 14 13
Email: per.karlsson@neh.com

 

TMG Taberg Media Group

Hemsida: www.tabergmediagroup.se

Kontaktperson:
Carina Rystedt
Mobiltelefon: 070-874 36 28
Email: carina@tabergmediagroup.se

 

Profilservice (fd. Charden)

Hemsida: www.profilservice.se

Kontaktperson:
Amanda Hansson
Telefon: 010-155 60 38
Email: amanda.hansson@profilservice.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad