Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Skyltar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För både små inomhusskyltar och stora fasadskyltar kan ni vända er till nedan ramavtalsleverantörer.

 

FocusNeo

Hemsida: www.focusneo.se

Kontaktperson:
Patrik Langré
Mobiltelefon: 070-833 03 40
Email: patrik.langre@focusneo.se

 

Signteam Partner AB (Fd. Skyltgruppen AB)

Kontaktinformation:
Hemsida: www.signteam.se
Email:
academedia@signteam.se
praktiska@signteam.se

Kontaktperson:
Jörgen Granlund
Mobiltelefon: 070-552 84 70
Email: jorgen@signteam.se

 

 

 

Frågor och funderingar?

Har ni frågor om leverantörer, saknar produkter eller har synpunkter på prisbilden?
Kontakta inköpsavdelningen via Servicewebben.

Innehållsansvarig

Uppdaterad