Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Internationalisering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi vill helt enkelt åstadkomma nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Vi kallar det ”Change through Education”. Idag får över 3000 personer inom våra verksamheter möjligheter till olika lärande och utbyten med andra länder. I AcadeMedias färdplan för 2023 är ett av våra prioriterade områden ”Tillväxt med internationellt fokus”.

Utbyten utomlands och skolutveckling

Internationalisering omfattar alla verksamheter inom AcadeMedia samt alla elever, studerande, lärare och medarbetare. Du kan delta i aktiviteter i andra länder både via din utbildning eller arbetsplats. Läs mer om internationalisering i skolan här.

Vi inom AcadeMedia värnar om att våra elever, studerande och våra medarbetare ska ha kunskaper och färdigheter att verka globalt, både när det gäller arbete och vidare studier. Internationaliseringsarbetet bidrar aktivt till att utveckla framtidens utbildning och säkerställer att elever och studerande får med sig kunskaper och verktyg för att verka globalt.

Alla elever, studerande och medarbetare inom våra organisationer kan ta del av olika internationella möjligheter!

 

Kontakt

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns är du välkommen att vända dig till oss i internationaliseringsteamet.

Klara, Sjölins, ProCivitas och Donnergymnasiet
Moana Widell – moana.widell@academedia.se eller 0730-26 46 84

Drottning Blanka
Anna-Karin Berg – anna-karin.berg@dbgy.se eller 0722-48 01 21
DBGYs hemsida eller google site.

NTI Gymnasiet
Pernilla Öberg – pernilla.ohberg@academedia.se eller 0760-88 89 50

Praktiska Gymnasiet, Didaktus, Framtidsgymnasiet och Movant
Jan Lindahl – jan.lindahl@academedia.se eller 0768-97 98 38.

Hermods
Elisabet Stein – elisabet.stein@hermods.se eller 040-631 67 44, 0723-933 550
Amalia Svanberg – amalia.svanberg@hermods.se eller 010-142 13 56, 0760-16 88 04

Sälj- och Marknadshögskolan, The Game Assembly
Per-Anders Ring – peranders.ring@thegameassembly.se eller 076-106 10 54

LBS, Designgymnasiet, Internationella restaurang och hotell gymnasiet och Hagströmska
Karin Andersson – karin.andersson@designgymnasiet.se eller 070-927 78 27

Fler internationaliseringsmöjligheter

Innehållsansvarig

Uppdaterad