Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Internationalisering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Denna sida är under uppbyggnad!

Internationalisering

AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi vill helt enkelt åstadkomma nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Vi kallar det ”Change through Education”. Idag får över 1200 personer inom våra verksamheter möjligheter till olika lärande och utbyten med andra länder.  I AcadeMedias färdplan för 2023 är ett av våra prioriterade områden ”Tillväxt med internationellt fokus”.

Skolutveckling

Idag och ännu mer i framtiden utvecklas arbetsmarknaden mot att bli internationell. Internationaliseringsarbetet inom AcadeMedia syftar till att våra elever och vår personal ska ha kunskaper och färdigheter att verka globalt, såväl som yrkespersoner som socialt. På det viset bidrar internationaliseringsarbetet aktivt till att utveckla framtidens utbildning.

 

Internationaliering omfattar alla våra verksamheter, alla elever, alla lärare och all personal, även stab. Påverkan sker direkt bl.a. genom att aktivt delta i aktiviteter i andra länder och indirekt genom att erfarenheter från sådana aktiviteter sprids inom vår organisation och på så sätt berikar vår undervisning.

 

Vid våra gymnasieskolor undervisas elever inom internationaliseringsområdet utifrån fastställda examens- och kursmål. Denna undervisning påverkar all personal och alla elever för att öka förståelsen för omvärlden. Samt olika internationella samarbeten genomförs med flertalet organisationer i och utanför Europa.

Alla elever och all personal inom våra organisationer kan alltså ansöka om deltagande i internationella utbyten! Alla har råd att delta eftersom internationaliseringsteamet säkerställer extern finansiering, oftast via Europeiska Unionen.

 

Vill du veta mer? Du är välkommen att vända dig till oss i internationaliseringteamet. Vet du inte vem du ska kontakta? Ta kontakt med någon av oss så guidar vi dig vidare!

Klara, Sjölins och ProCivitas
Moana Widell – moana.widell@academedia.se eller 0730-26 46 84

Drottning Blanka
Anna-Karin Berg – anna-karin.berg@academedia.se eller 0722-48 01 21
DBGYs hemsida eller google site.

NTI Gymnasiet
Pernilla Öberg – pernilla.ohberg@academedia.se eller 0760-88 89 50

Praktiska Gymnasiet, Didaktus och Framtidsgymnasiet
Jan Lindahl – jan.lindahl@academedia.se eller 0768-97 98 38.
Praktiska Gymnasieområdets hemsida eller google site.

Hermods
Elisabet Stein – elisabet.stein@hermods.se eller 040-631 67 44, 0723-933 550
Amalia Svanberg – amalia.svanberg@hermods.se eller 010-142 13 56, 0760-16 88 04

 

Andra internationaliseringsmöjligheter

Det finns även andra möjligheter inom internationalisering för skolutveckling.

EU-ambassadör

eTwinning

Innehållsansvarig

Uppdaterad