Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Internationalisering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Internationalisering

AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi vill helt enkelt åstadkomma nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Vi kallar det ”Change through Education”. Idag får över 1200 personer inom våra verksamheter möjligheter till olika lärande och utbyten med andra länder.  I AcadeMedias färdplan för 2023 är ett av våra prioriterade områden ”Tillväxt med internationellt fokus”.

Skolutveckling

Internationaliseringsarbetet inom AcadeMedia syftar till att våra elever, studerande och vår personal ska ha kunskaper och färdigheter att verka globalt, både när det gäller arbete och vidare studier. På så sätt bidrar internationaliseringsarbetet aktivt till att utveckla framtidens utbildning men framför allt, säkerställa att elever får med sig kunskaper och verktyg för att verka globalt.

Internationalisering omfattar alla våra verksamheter, alla elever och studerande, lärare och personal samt stab. Man kan delta i aktiviteter i andra länder men även genom sin utbildning och skola här i Sverige.  Academedia arbetar på så sätt systematiskt och medvetet med att följa de styrdokument och läroplaner som ligger till grund för svenska skolan. (Internationalisering i skolan -UHR)

Årligen håller AcadeMedia i en spridningskonferens, ”Global Learning Day”, som är en mötesplats för alla inom AcadeMedias verksamheter och andra som vill dela med sig av sina goda exempel och erfarenheter inom internationalisering. AcadeMedia delar med sig internationellt, läs mer här.

Alla elever, studerande och all personal inom våra organisationer kan ta del av olika internationella möjligheter!

Vill du veta mer? Du är välkommen att vända dig till oss i internationaliseringteamet.

Klara, Sjölins och ProCivitas
Moana Widell – moana.widell@academedia.se eller 0730-26 46 84

Drottning Blanka
Anna-Karin Berg – anna-karin.berg@dbgy.se eller 0722-48 01 21
DBGYs hemsida eller google site.

NTI Gymnasiet
Pernilla Öberg – pernilla.ohberg@academedia.se eller 0760-88 89 50

Praktiska Gymnasiet, Didaktus, Framtidsgymnasiet och Movant
Jan Lindahl – jan.lindahl@academedia.se eller 0768-97 98 38.

Hermods
Elisabet Stein – elisabet.stein@hermods.se eller 040-631 67 44, 0723-933 550
Amalia Svanberg – amalia.svanberg@hermods.se eller 010-142 13 56, 0760-16 88 04

Sälj- och Marknadshögskolan, The Game Assembly
Per-Anders Ring – peranders.ring@thegameassembly.se eller 076-106 10 54

 

Fler internationaliseringsmöjligheter

Det finns många möjligheter inom internationalisering för skolutveckling. Här nedan hittar ni mer information.

Atlas

Erasmus+ och hur vi inom AcadeMedia arbetar med Erasmus+

eTwinning

Nordplus och vilka möjligheter vi inom AcadeMedia har inom Nordplus

För fler möjligheter se Utbyten.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad