Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Internationalisering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Denna sida är under uppbyggnad!

Internationalisering

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag där vi har verksamheter i flera länder. Vi strävar efter att leda utvecklingen av framtidens utbildning där ledorden är ”Change through education”. Idag får över 1200 personer inom våra verksamheter möjligheter till olika lärande och utbyten med andra länder.  I AcadeMedias färdplan för 2023 är ett av våra prioriterade områden ”Tillväxt med internationellt fokus”. Mycket i våra verksamheter kan rymmas inom internationalisering.

Skolutveckling

Internationalisering finns i alla läroplaner och styrdokument från förskola, grundskola, gymnasium till vuxenutbildningar. Det handlar bland annat om skolutveckling och att skapa en värdegrund som vi kan sätta i en internationell kontext. Kompetensutveckling, utbyten och partnerskap, Prao, APL och LIA och jobbskuggning på andra skolor och företag utomlands är bara några av de olika aktiviteter som kan göra det möjligt för oss att utveckla våra barn, elever, studerande och medarbetare. Från individnivå, enhetsnivå, huvudman och nationella strategiska planer till Internationella strategiska planer kan internationalisering göra det möjligt att utveckla våra skolor och utbildningar i Sverige till skolor och utbildningar i hela världen.

 

Andra internationaliseringsmöjligheter

Det finns även andra möjligheter inom internationalisering för skolutveckling.

EU-ambassadör

eTwinning

Innehållsansvarig

Uppdaterad