Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Erasmus+

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Denna sida är under uppbyggad!

Erasmus+

Inom Erasmus+ finns det flera olika program. Key Action 1(KA1) är Mobilitets projekt som oftast riktar sig till att individer får möjlighet till lärande utomlands. Det kan vara exempelvis PRAO, APL, LIA eller jobbskuggning på företag eller skola. Key Action 2 (KA2) är strategiska partnerskap mellan individer och skolor som ämnar till att strategiskt utveckla skolor och utbildningar i Europa. Vilka möjligheter har då du och din skola till kompetensutveckling, lärande och skolutveckling? Tillhör du något av våra konsortium. Inom AcadeMedia har vi idag 7 konsortium som söks utifrån huvudman för flera skolor samtidigt i en och samma ansökan. De verksamheter som idag har konsortium är

  • NTI Gymnasierna
  • Drottning Blankas gymnasieskolor
  • Praktiska gymnasierna
  • Framtids gymnasierna
  • Hagströmska
  • Didaktus
  • Klara teoretiska gymnasieskolor
  • ProCivitas teoretiska gymnasieskolor
  • Sjölins gymnasieskolor

Tillhör du någon av dessa är du varmt välkommen att kontakta respektive Internationaliserings koordinator som kan berätta mer om vilka möjligheter du och din skola har till skolutveckling, lärande och kompetensutveckling, både som konsortium och om ni vill söka egna program/projekt.

Drottning Blankas Gymnasieområde – Anna-Karin Berg, anna-karin.berg@dbgy.se

NTIs Gymnasieområde – Pernilla Öhberg, pernilla.ohberg@academedia.se

Praktiska Gymnasieområdet – Jan Lindahl, jan.lindahl@academedia.se

Teoretiska Gymnasieområdet – Moana Widell, moana.widell@academedia.se

 

Tillhör ni inte någon av ovan verksamheter kan ni kontakta moana.widell@academedia.se som kan hjälpa er vidare. Då kan det finnas det möjlighet för er enhet att söka någon av nedan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad