Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Erasmus+

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom Erasmus+ finns det flera olika program. Key Action 1 (KA1) är mobilitetsprojekt som riktar sig till individer som får möjlighet till lärande utomlands. Det kan vara exempelvis praktisk yrkesorientering, arbetsplatsförlagt lärande, lärande i arbetet eller jobbskuggning vid företag eller skola. Key Action 2 (KA2) är strategiska partnerskap mellan individer och skolor som syftar till att strategiskt utveckla skolor och utbildningar i Europa. Vilka möjligheter har då du och din skola till kompetensutveckling, lärande och skolutveckling? Tillhör du något av våra ackrediterade konsortier? Inom AcadeMedia har vi idag nio konsortier som söker projekt för flera skolor i en och samma ansökan, läs mer här. De verksamheter som idag ingår i ett konsortium är:

 • Didaktus
 • Drottning Blankas gymnasieskolor
 • Framtidsgymnasierna
 • Hagströmska gymnasieskolor
 • Hermods yrkeshögskolor
 • KLARA teoretiska gymnasieskolor
 • NTI Gymnasierna
 • Praktiska gymnasierna
 • ProCivitas gymnasieskolor
 • Sjölins gymnasieskolor
 • Sälj- och Marknadshögskolan
 • The Game Assembly

Tillhör du någon av dessa är du varmt välkommen att kontakta respektive internationaliseringsstarteg som kan berätta mer om vilka möjligheter du och din skola har till skolutveckling, lärande och kompetensutveckling, både som konsortium och om ni vill söka egna program/projekt.

Tillhör ni inte någon av ovan verksamheter kan ni kontakta moana.widell@academedia.se som kan hjälpa er vidare. Universitets- och högskolerådet(UHR) är Sveriges nationella kontor för EU kommissionen skolutvecklingsfond Erasmus+. Det kan finnas möjlighet för er enhet att söka någon av nedan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad