Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

För medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sidan är under uppbyggnad

För dig som arbetar i verksamhet eller stab finns många intressanta möjligheter att utvecklas.

Jobbskugga

Jobbskuggning passar dig som vill åka utomlands till en annan förskola eller skola för att se hur de jobbar eller besöka ett företag inom det yrke som du undervisar i. Du kan exempelvis: 

  • Följa en lärare eller förskollärare som undervisar inom samma ämnen eller profession som dig. Det gäller även stabsmedarbetare. 
  • Följa hur andra skolor och lärare i Europa arbetar med hållbar utveckling eller annat fokusområde.
  • Följa en rektor för att se hur hen arbetar med det pedagogiska ledarskapet.
  • Följa en studie- och yrkesvägledare på ett universitet för att bli ännu bättre på att vägleda elever.

Syftet med jobbskuggning är kompetensutveckling som på sikt leder till bättre kvalité, skapar djupare förståelse för professionen och ett internationellt perspektiv. 

Kurser och utbildning, träning 

Vill du gå en kurs eller kompetensutveckla dig inom något ämne som du undervisar i eller vill du du träna på något arbetsmoment är detta något för dig. Kurser som finns utomlands hittar du här.

Undervisa eller utbildningsuppdrag 

För dig som är pedagog finns även möjligheter att undervisa i utlandet under en begränsad period. På så sätt får du möjlighet att sätta din undervisning i en annan kontext. Du kan också erbjuda skolor utomlands att  undervisa hos dem. Exempelvis kan du visa hur vi arbetar inom förskola för en annan förskola inom eller utanför vår koncern eller utmana dig själv genom att undervisa på franska i Frankrike eller på tyska i Tyskland.

Värdskap för lärare och lärare i utbildning/ta emot och bjuda in medarbetare

Att vara värd för medarbetare från andra länder och dela med sig av erfarenheter ger oftast mer ringar på vattnet än vi tror. Genom att dela med oss av våra undervisningsmetoder får vi möjlighet att reflektera över vår egen undervisning.

Bjuda in experter, gästföreläsare eller andra personer från andra länder

Motivationshöjande insatser som kan stärka undervisningens kvalité och innehåll. Det kan vara ett sätt att kunna erbjuda alla elever och studerande möjlighet till ett internationellt perspektiv i sin utbildning även om de inte gör utbyten på plats utomlands. Samverkan mellan skola och näringsliv blir mer autentiskt med berättelser från personer som verkar inom området.

Delta i yrkestävlingar 

Har du elever som ska delta i en yrkestävling utomlands kan du också följa med dina elever.

Innehållsansvarig

Uppdaterad