Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Juridik

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias juridiska avdelning finns som stöd för alla våra staber, avdelningar samt verksamheter i juridiska frågor. Avdelningen har ett brett ansvarsområde och ansvarar för avtalshantering, processföring i förekommande tvister, omvärldsbevakning kopplat till författningar, och även remissvar.

Vid juridiska frågor, ska i första hand rektor kontaktas. I andra hand skolchef/verksamhetschef. Om ni fortfarande är i behov av juridisk vägledning, kontakta juridik här.

Utbildningar i juridik hittar ni hos AcadeMedia Academy.