Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Academy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
gallra
FörvaringAnsvarig
arkivering/
gallring
Anmärkning
UtbildningMedarbetarutbildningPresentation av utbildningarVid inaktualitetUtbildningswebben, LMSHR-direktörLMS är plattformen där utbudet presenteras, både digital utbildning via teams och fysisk utbildning. Utifrån hur behoven har sett ut de senaste åren, om utbildningsledaren finns kvar inom AcadeMedia och om den är gammal så har gallring skett. Gallras när kursen raderas.
UtbildningMedarbetarutbildningStatistik på deltagandeVid inaktualitetUtbildningswebben, LMSHR-direktörFr o m våren 2020 har statistiken börjat räknas om. På utbildningar som har raderats går det inte att ta fram statistik. Gallras när kursen raderas.
UtbildningMedarbetarutbildningUtvärderingVid inaktualitetUtbildningswebben, LMSHR-direktörUtvärderingen görs på respektive utbildningssida. Resultatet är aggregerat. Gallras när kursen raderas.
UtbildningMedarbetarutbildningKursmaterial, t ex filmer underlag till utbildningar, guidade instruktionerVid inaktualitetUtbildningswebben, LMSHR-direktörDet utbildningsledaren vill dela med deltagarna laddas upp här. Gallras när kursen raderas.
UtbildningMedarbetarutbildningKursmaterial, t ex filmer underlag till utbildningar, guidade instruktionerBevarasGoogle Drive och One DriveHR-direktörMaterial som Academy har producerat

Innehållsansvarig

Uppdaterad