Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Fastighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
gallra
FörvaringAnsvarig
arkivering/
gallring
Anmärkning
HyresavtalLokalavtalLokalhyresavtal inklusive tilläggsavtal och internavtal och externa uthyresavtal10 år efter att lokalen avskaffasPythagoras, Google Drive och arkiv plan 2Koncern business controlAlla giltiga avtal finns i Pythagoras. Internavtal innebär enhet som hyr av annan enhet. Externa uthyresavtal innebär att AcadeMedia hyr ut till extern organisation. Förvaltare på segment sköter omförhandling.
HyresavtalLokalavtalUppsägning och bekräftelse av denna10 år efter att lokalen avskaffasPythagoras, Google Drive och arkiv plan 2Koncern business controlKan inte e-signeras. Uppsägning skickas via rek. All dokumentation kring upsägningar lagras på Google Drive.
HyresavtalLokalavtalBevakningslista med kommentarer om eventuell uppsägning
BevarasGoogle DriveKoncern business controlbevakning på vilka avtal som kan sägas upp. Andra listor tas även ut för lättare översyn.
HyresavtalLokalavtalÖvriga listor rörande hyresavtalBevarasGoogle Drive och filserverKoncern business controlFör att underlätta översynen av hyresavtalen, t ex kostnader, ytor, mm
InvesteringBygghandlingarInvesteringsprojekt kopplad till fastighet/lokal
- Behovsanalys från verksamheten
- Beställning till fastighetsägare
- Kostnader
- Byggprojekt-handlingar (kopior från fastighetsägare)
10 år efter att lokalen avskaffasSegment förvarar handlingarnaRektor/
skolchef
Avser de investeringar där Academedia tar projekteringskostnaderna jämfört med fastighetsägaren. Styrs helt av segmenten och sköts av lokala förvaltare. Organisationen gjordes om våren 2020. Innan dess kan projekt ha drivits av koncernen.
InvesteringBygghandlingarBygglovsansökningar och beslut (avslagna och beviljade)10 år efter att lokalen avskaffasSegment förvarar handlingarnaRektor/
skolchef
Avser utbyggnader av ramper, skyltar, flyttbara moduler från exempelvis Temporent. Fr o m våren 2021 ska bygglovsansökningar läggas in i Pythagoras. Sköts av förvaltarna inom segment.

Innehållsansvarig

Uppdaterad