Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Fastighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
HyresavtalHyresavtal lokal
Omförhandling
Tilläggsavtal
Uppsägning och bekräftelse av denna.
7 år efter att lokalen avskaffasDigitalt & Pappersform i original.FastighetschefSamtliga hyresavtal kopplad till en fastighet/lokal bör sparas så länge man hyr lokalen. Gallras 7 år efter att slutgiltig uppsägning och avflytt skett.
Andrahandskontrakt överytor
2 år efter avtalets utgångDigitalt & Pappersform i original.Fastighetschef
InvesteringInvesteringsprojekt kopplad till fastighet/lokal
Behovsanalys från verksamheten
Beställning till fastighetsägare
Kostnader
Byggprojekthandlingar (kopior från fastighetsägare)
7 år efter att lokalen avskaffasDigitaltFastighetschefAvser de investeringar där Academedia tar projekteringskostnaderna jämfört med fastighetsägaren.
Bygglovsansökningar och beslut (avslagna och beviljade)7 år efter att lokalen avskaffasDigitaltFastighetschefAvser utbyggnader av ramper, skyltar, flyttbara moduler från exempelvis Temporent.

Innehållsansvarig

Uppdaterad