Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Fastighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
HyresavtalHyresavtal lokal
Omförhandling
Tilläggsavtal
Uppsägning och bekräftelse av denna.
7 år efter att lokalen avskaffasDigitalt & Pappersform i original.FastighetschefSamtliga hyresavtal kopplad till en fastighet/lokal bör sparas så länge man hyr lokalen. Gallras 7 år efter att slutgiltig uppsägning och avflytt skett.
Andrahandskontrakt överytor
2 år efter avtalets utgångDigitalt & Pappersform i original.Fastighetschef
InvesteringInvesteringsprojekt kopplad till fastighet/lokal
Behovsanalys från verksamheten
Beställning till fastighetsägare
Kostnader
Byggprojekthandlingar (kopior från fastighetsägare)
7 år efter att lokalen avskaffasDigitaltFastighetschefAvser de investeringar där Academedia tar projekteringskostnaderna jämfört med fastighetsägaren.
Bygglovsansökningar och beslut (avslagna och beviljade)7 år efter att lokalen avskaffasDigitaltFastighetschefAvser utbyggnader av ramper, skyltar, flyttbara moduler från exempelvis Temporent.

Innehållsansvarig

Uppdaterad