Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

IT

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
gallra
FörvarasAnsvarig
arkivering/
gallring
Anmärkning
ITIT-administrationE-postloggar90 dagarMicrosoft och GoogleIT-chefAvser Office 365 och Google suite
ITIT-administrationSystemloggar90 dagarMicrosoftIT-chefAllmänna systemloggar på hostade system, ex driftloggar, felloggar, inloggningsloggar, ändringsloggar, e-postloggar
ITIT-administrationSäkerhetsloggar90 dagarMicrosoftIT-chef
ITIT-administrationSpamfilter30 dagarMicrosoft och GoogleIT-chef
ITIT-administrationKonton för anställda90 dagar efter avslutIT-chef
ITIT-administrationKonton för elever och vårdnadshavare90 dagar efter avslutIT-chef
ITInternkontrollInformationssäkerhets-
klassning
3 årConfluenceIT-chef
ITInternkontrollRiskbedömningar3 årConfluenceIT-chef
ITIT-administrationFörvaltningsplanerSparas tillsvidareConfluence, Google Drive, One Drive, Office 365IT-chef
ITIT-administrationIncidenthantering, ändringshantering, problemhanteringSparas tillsvidareTopdeskIT-chef
ITIT-administrationutvecklingskodVid inaktualitetMicrosoft for developers, AmazonIT-chefGallras vid avveckling av tjänst

Innehållsansvarig

Uppdaterad