Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
Extern kommunikationExterna webben
- Bloggar
- Nyheter
-Pressmeddelanden TT
-Pressmeddelanden börsen
BevaraDigitalt på serverKommunikationsdirektörSparas ned en gång om året, första veckan i juni
Intern kommunikationNyhetsbrev internt
1 årDigitaltKommunikationsdirektör
Interna dokument- T.ex kommunikationsplan
BevaraDigitalt, på serverKommunikationsdirektör
Grafisk profilBilderBevara
Digitala kopior, Qbank arkiveringssystemKommunikationsdirektörSparas ner tillsammans med samtyckesavtal med medarbetare
Referenskopior av varje trycksak
BevaraFysiskt (5 ex) och digitalt (PDF)Kommunikationsdirektör
Logotyper
BevaraDigitala kopiorKommunikationsdirektör

Innehållsansvarig

Uppdaterad