Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
Extern kommunikationExterna webben
- Bloggar
- Nyheter
-Pressmeddelanden TT
-Pressmeddelanden börsen
BevaraDigitalt på serverKommunikationsdirektörSparas ned en gång om året, första veckan i juni
Intern kommunikationNyhetsbrev internt
1 årDigitaltKommunikationsdirektör
Interna dokument- T.ex kommunikationsplan
BevaraDigitalt, på serverKommunikationsdirektör
Grafisk profilBilderBevara
Digitala kopior, Qbank arkiveringssystemKommunikationsdirektörSparas ner tillsammans med samtyckesavtal med medarbetare
Referenskopior av varje trycksak
BevaraFysiskt (5 ex) och digitalt (PDF)Kommunikationsdirektör
Logotyper
BevaraDigitala kopiorKommunikationsdirektör

Innehållsansvarig

Uppdaterad