Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
gallra
FörvaringAnsvarig
arkivering/
gallring
Anmärkning
Extern kommunikationExtern kommunikationFöretagsinformation och nyhetsflödeBevarasHos leverantören, Duva och EmberKommunikations-direktörAvser moderbolaget. Sparas ned en gång om året, första veckan i juni. Arkivering hos leverantören.
Extern kommunikationExtern kommunikationPressmeddelandenBevarasHos leverantören, Duva och EmberKommunikations-direktörAvser moderbolaget. Distribueras via TT
Extern kommunikationExtern kommunikationDebattartiklarBevarasHos leverantören, Duva och EmberKommunikations-direktörPubliceras på extern media
Extern kommunikationExtern kommunikationFacebook, Twitter, Linkedin, YoutubeVid inaktualitetFinns kvar på sociala medierKommunikations-direktörAvser moderbolaget. Viktiga nyheter arkiveras som pressmeddelande. Inlägg på sociala medier arkiveras inte. Olämpliga kommentarer gallras.
Intern kommunikationVerksamhetsstyrningNyhetsbrev internt
Vid inaktualitetHos leverantören, Duva och EmberAnsvarig på koncernstab och segmentstabFr o m 2021 ligger de kvar på medarbetarwebben, tidigare mailades de ut.
Intern kommunikationVerksamhetsstyrningAcadeMedias kommunikationsplan
BevarasKommunikations-servernKommunikations-direktör
Intern kommunikationVerksamhetsstyrningKommunikationsplaner av ringa betydelse och tillfällig karaktärVid inaktualitetKommunikations-servernKommunikations-direktör
Grafisk profilGrafisk profilBilderBevaras
Qbank bilddatabasKommunikations-direktörAvser moderbolaget. Sparas ner tillsammans med samtyckesavtal. Inga bilder får sparas längre än samtycke finns, men idag när samtycket löper ut gallras det inte. Bilderna är tagna av proffs.
Grafisk profilExtern kommunikationReferenskopior av varje trycksak
BevarasFysiskt (5 ex) och digitalt (PDF)Ansvarig på koncernstab och segmentstabFör AFK: Navet sköter hanteringen (kvalitetsrapporten, årsredovisningen, färdplanen och ett par olika foldrar)
Grafisk profilGrafisk profilLogotyper, mallar
BevarasHos leverantören, Duwa och Ember och kommunikations-servernKommunikations-direktör
Extern kommunikation / juridikExtern kommunikationRemissvarBevarasHos leverantören, Duwa och Ember och kommunikations-servernKommunikations-direktör

Innehållsansvarig

Uppdaterad