Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Trygghet och säkerhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
gallra
FörvaringAnsvarig
arkivering/
gallring
Anmärkning
TrygghetUtredningsärendenWhistleblowing10 år2 SecureTrygghetsdirektörEnligt lag. Anmälan görs via 2 secure. Alla okvalificerade anmälningar gallras tre veckor efter att det har kommit in. De som utreds gallras elektroniskt, men de finns utskrivna i ett kassaskåp, sedan 2017. Handlar till stor del om arbetsmiljöfrågor och trakasserier och diskriminering. De bevaras tillsammans med utredningen och beslut.
TrygghetUtredningsärendenHot framförda på mail och smsVid inaktualitetTrygghetsdirektörDokumentation angående hot- och våldsituationer. Hot i lagens mening polisanmäls, arbetsmiljöfrågor anmäls till arbetsmiljöverket
TrygghetUtredningsärendenIncidenter som har negativ påverkan på organisation och person10 årTopdeskTrygghetsdirektör
TrygghetVerksamhetsstyrningCode of conductBevarasMedarbetarwebben och filserverTrygghetsdirektörUppdateras varje år av styrelsen efter årsstämman

Innehållsansvarig

Uppdaterad