Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lån av datorutrustning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Juridik har tagit fram en uppdaterad kvittens vid lån av digitalt lärverktyg. Notera att det finns olika versioner av denna kvittens för respektive verksamhetsform. Nedan finns även en instruktion för användandet av kvittensen. Här hittar ni ytterligare information. Vid frågor kontakta juridik@academedia.se.

Instruktion kvittens datorutrustning

Kvittens digitalt lärverktyg

Kvittens datorutrustning engelska

Kvittens datorutrustning VUX

Kvittens datorutrustning VUX engelska

Innehållsansvarig

Uppdaterad