Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lån av datorutrustning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Juridik har tagit fram en uppdaterad kvittens vid lån av datorutrustning. Notera att det finns olika versioner av denna kvittens för respektive verksamhetsform. Nedan finns även en instruktion för användandet av kvittensen. Här hittar ni ytterligare information. Vid frågor kontakta juridik@academedia.se.

Instruktion kvittens datorutrustning

Kvittens datorutrustning

Kvittens datorutrustning engelska

Kvittens datorutrustning VUX

Kvittens datorutrustning VUX engelska

Innehållsansvarig

Uppdaterad