Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Övriga juridiska dokument och rapporter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar ni övriga juridiska dokument och rapporter. Det kan exempelvis vara rättsutredningar vid kränkande behandling på nätet, skolpeng för asylsökande eller tips inför en ansökan om tilläggsbelopp. Vid frågor kontakta juridik på juridik@academedia.se

 

Skolpeng för asylsökande

Åtgärder vid kränkande behandling

Rättsläget vid kränkningar av elever från en annan skola

Förutsättningar för skadestånd

Skolans ansvar för kränkande behandling via nätet

Tips inför ansökan om tilläggsbelopp

Egenförsäkran Hermods

Innehållsansvarig

Uppdaterad