Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Övriga juridiska dokument och rapporter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar ni övriga juridiska dokument och rapporter. Det kan exempelvis vara rättsutredningar vid kränkande behandling på nätet, skolpeng för asylsökande eller tips inför en ansökan om tilläggsbelopp. Vid frågor kontakta juridik på juridik@academedia.se

 

Skolpeng för asylsökande

Åtgärder vid kränkande behandling

Rättsläget vid kränkningar av elever från en annan skola

Förutsättningar för skadestånd

Skolans ansvar för kränkande behandling via nätet

Tips inför ansökan om tilläggsbelopp

Egenförsäkran Hermods

Innehållsansvarig

Uppdaterad