Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Remissvar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Som en av Sveriges största utbildningsanordnare uttalar vi oss vid behov i frågor som gäller bland annat skola och utbildning. Här publicerar vi ett urval av våra remissvar där vi yttrar oss över förslag från myndigheter.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad