Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Opinionsbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

All opinionsbildning som sker i AcadeMedias eller något av våra varumärkens namn samordnas av koncernkommunikationsavdelningen. Det kan handla om politikerbesök, debattartiklar, aktiviteter under Almedalsveckan eller på andra opinionsbildande arenor.

Friskolornas Riksförbund är en aktör vi ofta samarbetar med ibland när det gäller opinionsbildning, men vi går även ut gemensamt med andra aktörer beroende på vilken fråga som är aktuell.

Har du tankar och idéer om AcadeMediakoncernens opinionsbildning är du varmt välkommen att höra av dig till avdelningen för koncernkommunikation.

Kontakt

Kajsa Tirén, press- och opinionschef, kajsa.tiren@academedia.se, 076 101 58 02.

Innehållsansvarig

Uppdaterad