Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Opinionsbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

All opinionsbildning som sker i AcadeMedias eller något av våra varumärkens namn samordnas av koncernkommunikationsavdelningen. Det kan handla om politikerbesök, debattartiklar, aktiviteter under Almedalsveckan eller på andra opinionsbildande arenor.

Friskolornas Riksförbund är en aktör vi ofta samarbetar med ibland när det gäller opinionsbildning, men vi går även ut gemensamt med andra aktörer beroende på vilken fråga som är aktuell.

Har du tankar och idéer om AcadeMediakoncernens opinionsbildning är du varmt välkommen att höra av dig till avdelningen för koncernkommunikation.

Kontakt

Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör, annette.lilliestierna@academedia.se, 070 432 08 61.

Kajsa Tirén, kommunikationschef och ansvarig för public affairs, kajsa.tiren@academedia.se, 076 101 58 02.

Innehållsansvarig

Uppdaterad