Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Almedalsveckan 2019

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under Almedalsveckan 2019 hade AcadeMedia tre seminarier den 1 juli på årets Almedalsvecka i Visby. Utöver det medverkade vi på ett flertal andra arrangemang som på olika sätt berör AcadeMedias verksamhet. 

Samtliga aktiviteter i AcadeMedias namn eller i något av våra varumärkens namn under Almedalsveckan samordnas av koncernkommunikationsavdelningen. 

Våra seminarier

Utbildning för förändring – hur blir Sverige en hållbar kunskapsnation?

Hur ska näringslivet förhålla sig till kraven från dagens unga på ett hållbart samhälle? Vilka behov av utbildad arbetskraft har näringslivet? Vilken roll har skolan som länken mellan ungdomarna och deras framtida arbetsgivare? Har skolan rätt förutsättningar för sitt uppdrag?

Skolstrejksrörelsen för klimatet har spridit sig över hela världen. Skolelever i Sverige engagerar sig och visar tydligt vilka krav de har på ett hållbart samhälle, något som även omfattar deras framtida arbetsgivare. Samtidigt har vi ett näringsliv med stort behov av utbildad arbetskraft inom en mängd olika sektorer. Men håller företagen jämna steg i förhållande till ungdomarnas syn på framtiden? Hur ska deras önskemål och behov mötas? Mitt emellan ungas krav och näringslivets behov finns skolan. Vad krävs av skolan i framtiden, hur ska den klarar att möta näringslivets behov och samtidigt utbilda världsmedborgare? Välkommen till ett seminarium där företrädare från näringsliv, politik, och utbildningssektorn diskuterar en av våra viktigaste framtidsfrågor.

Tid och plats
Kl. 8.30-9.15, måndagen den 1 juli. Sal B27, plan 2, Högskolan, ingång från Cramérgatan 3

Medverkande, bl a
Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia
Johan Andersson, vd, Mellby Gård
Jennie Gustafsson, ordförande, SVEA, Sveriges elevråd
Anders Knape, ordf. SKL
Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande, riksdagens näringsutskottet
Fredrik Torberger, seniorkonsult och framtidsforskare, Kairos Future

Willy Silberstein, moderator

Referat från seminariet

………..……..

Hur tacklar vi lärarbristen – är mer digitalisering en väg framåt?

Det saknas lärare i skolorna, men behöver en lärare verkligen vara i klassrummet för att undervisa eleverna?

Lärarbristen är en av Sveriges stora samhällsutmaningar. Det är bekymmersamt idag och alla prognoser pekar på att det dessutom kommer att bli än mer problematiskt i framtiden, då nära 80 000 lärare beräknas saknas i landets klassrum 2035. Finns det smarta lösningar redan idag för att eleverna ska få den undervisning de behöver? Är digitaliseringen en pusselbit? Kan vi ha mer fjärrundervisning? Hur ser framtiden ut? Går lärarbristen att lösa? Välkommen till ett framåtsyftande seminarium där vi tillsammans söker lösningar på en av vår tids stora utmaningar.

Tid och plats
Kl. 9.45-10.30, måndagen den 1 juli. Sal B27, plan 2, Högskolan, ingång från Cramérgatan 3

Medverkande, bl a
Anna Ekström, utbildningsminister
Johanna Jaara Åstrand, ordf. Lärarförbundet
Ebba Kock, ordf. Sveriges elevkårer
Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia
Peter Wilcke, verksamhetschef NTI-skolan
Peter Haglund, t.f. verksamhetschef Linguista
Willy Silberstein, moderator

Referat från seminariet

………..………

Från saknad till närvarande – hur får vi ett närvarofrämjande arbete i skolan?

Varje år börjar ca 100 000 elever gymnasiet. Ungefär 25 procent går ut med ofullständiga betyg eller hoppar av skolan. I många fall grundar det sig i hög frånvaro redan i grundskolan. Hur ska skolor och huvudmän arbeta för att komma till rätta med det här samhällsproblemet? Det handlar om elevers framtid.

Vi vet att frånvaro i skolan ofta riskerar att leda till senare arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och andra riskbeteenden. Att hitta ett sätt att vända frånvaro till närvaro har därför blivit ett högprioriterat fokusområde för många av Sveriges skolor – och så även för Academedia. Ett närvarofrämjande arbetssätt kräver förändringar på många olika nivåer i en organisation. En skola som inte bara ska erbjuda utbildning utan också säkerställa lärande, måste utgå från attityden att lärandemiljön ska vara tillgänglig för alla och ha strukturer som tidigt fångar upp riskfaktorer så att arbetssättet blir främjande och förebyggande, istället för åtgärdande. Här är stödet från huvudman en nyckelfaktor. Välkommen till ett seminarium där delar vi med oss av våra bästa praktiska exempel, samt har en öppen diskussion om hur alla skolor i landet kan arbeta närvarofrämjande. Det handlar om våra elevers framtid.

Tid och plats
Kl. 11.00-11.45, måndagen den 1 juli. Sal B27, plan 2, Högskolan, ingång från Cramérgatan 3

Medverkande, bl a
Kristina Bähr, Skolöverläkare
Marie-Charlotte Bäckström, rektor Praktiska Gymnasiet i Växjö
Kristin Donsante, förstelärare Klara Teoretiska Gymnasium
Anders Porelius, moderator

Referat från seminariet

………..………

Kontaktperson

Kajsa Tirén, kommunikationschef, kajsa.tiren@academedia.se, 076 101 58 02 (projektledare för AcadeMedias Almedalsnärvaro)

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad