Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

PR och mediekontakter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Presskontakter för AcadeMedia är följande personer:

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
paula.hammerskog@academedia.se
0733-34 87 50

David Henriksson, pressansvarig
david.henriksson@academedia.se
076-130 39 52

Charlotta Janson Josephsson, presskontakt förskolor
charlotta.josephsson@academedia.se
0703-03 78 06

Jenny Wahlberg, presskontakt grundskolor och gymnasiet
jenny.wahlberg@academedia.se
073-078 71 82

Lisa Moll Börjesson, presskontakt vuxenutbildning
lisa.moll@academedia.se
070-341 17 16

Det går alltid att nå oss under kontorstid. För aktuell kontakt utanför kontorstid, se vårt pressrum.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad