Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Sociala medier

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias övergripande kommunikationspolicy gäller även på internet, vi har dock skrivit särskilda riktlinjer för sociala medier. Vi följer självklart dessutom de regler som gäller för externa sajter som vi använder oss av. Om deras regelverk skiljer sig från våra policydokument gäller alltid de externa sajternas regler över våra egna.

En vanlig fråga är vilka regler som gäller på Facebook. För att underlätta för alla att få ut mesta möjliga av sin Facebook-närvaro och inte bryta mot Facebooks eget regelverk har vi sammanställt ett kort dokument kring vad som gäller.

Läs gärna våra riktlinjer för sociala medier och vår övergripande kommunikationspolicy. Tio tips om sociala medier hittar du här.

Så här hanterar vi kommentarer

Vi vill att alla som besöker våra webbplatser och sidor på sociala medier ska ha en trevlig och intressant upplevelse. Därför är det viktigt att alla som deltar i diskussioner i våra digitala kanaler bemöter varandra med respekt. Läs mer om hur vi hanterar kommentarer här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad