Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakta oss

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hög tillgänglighet och servicenivå är viktigt för oss, hör gärna av dig till oss på koncernkommunikation om du vill ha råd i en kommunikationsfråga. Du når oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Paula Hammerskog
Kommunikationsdirektör
073 334 87 50
paula.hammerskog@academedia.se

 

 

Kajsa Tirén
Press- och opinionschef
076 101 58 02
kajsa.tiren@academedia.se

 

 

 

David Henriksson
Redaktionschef, innehållsansvarig academedia.se, sociala medier
076 130 39 52
david.henriksson@academedia.se

 

 

 

Märith Hallman
Kommunikatör, ansvarig Medarbetarwebben
070 560 59 51
marith.hallman@academedia.se

 

 

 

Charlotta Janson Josephsson
Press- och kommunikationsansvarig förskola
070 303 78 06
charlotta.josephsson@academedia.se

 

 

 

Jenny Wahlberg
Kommunikationschef grundskola och gymnasium
073 078 71 82
jenny.wahlberg@academedia.se

 

 

 

Lisa Moll Börjesson
Kommunikationschef vuxenutbildning
070 341 17 16
lisa.moll@academedia.se

 

 

 

Hanna Antonsson
Kommunikatör
072 450 89 37
hanna.antonsson@academedia.se

 

 

Andreas Hägg
Kommunikatör
076 100 73 04
andreas.hagg@academedia.se

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad