Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Intern kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikationen internt är viktig för alla, hur den fungerar på en enskild arbetsplats betyder mycket för hur arbetsplatsen fungerar som helhet.

Här kan du hitta information om hur vi kommunicerar internt inom koncernen. Vad som gäller, vem som kommunicerar till vem och vilka kanaler vi använder oss av inom AcadeMedia. Kommunikationspolicyn är gemensam för AcadeMedia, varje verksamhet har egna kanaler och ansvarar själva för den interna kommunikationen inom sin verksamhet.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad