Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Intern kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikationen internt är viktig för alla, hur den fungerar på en enskild arbetsplats betyder mycket för hur arbetsplatsen fungerar som helhet.

Här kan du hitta information om hur vi kommunicerar internt inom koncernen. Vad som gäller, vem som kommunicerar till vem och vilka kanaler vi använder oss av på AcadeMedia. Kommunikationspolicyn är gemensam för AcadeMedia, varje verksamhet har egna kanaler och ansvarar själva för den interna kommunikationen inom sin verksamhet.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad