Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Workplace – ett verktyg för intern dialog

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Workplace är en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte i en välbekant miljö för de flesta, eftersom det bygger på Facebook.

Här kan du exempelvis

 • Följa dina kollegor och delta i diskussioner.
 • Skapa och gå med i grupper.
 • Bjuda in till evenemang, göra enkla undersökningar, se och sända live streams.
 • Använda Workplace Chat för att chatta, ringa och ha videosamtal.

Du aktiverar ditt konto i Workplace genom att klicka på länken i mailet från Workplace med din inbjudan. När du aktiverat ditt konto så kan du logga in igen med SSO – det vill säga samma lösenord som till dina övriga konton i AcadeMedia.

Om du inte fått mailet från Workplace med din aktiveringslänk redan så kan du kontakta oss via workplace@academedia.se så ser vi till att din inbjudan skickas till dig via e-post. När du aktiverat ditt konto så kommer du in på Workplace via denna länk: academedia.workplace.com

Vill du veta mer om Workplace eller behöver du hjälp att logga in? Kontakta oss på workplace@academedia.se.

Frågor och svar om Workplace

 • Så agerar vi på Workplace

  Riktlinjer för att delta på AcadeMedia Workplace

  Workplace är en digital förlängning av AcadeMedias vanliga verksamhet. Det är plattformen för samarbete, dialog och erfarenhetsutbyte för alla anställda i AcadeMedia-koncernen. Här kan du som anställd följa dina kollegors inlägg, delta i diskussioner, skapa och gå med i grupper, bjuda in till evenemang, göra enkla sonderingar samt se och sända live streams. Här kan du också chatta, ringa och ha videosamtal internt med kollegor.

  På Workplace gäller samma regler för hur vi bemöter varandra och samma ansvar för vilken information vi sprider som i den fysiska världen. Som anställd omfattas du av policyer, riktlinjer och lagar som alla även gäller på Workplace.

  Det innebär exempelvis att du inte får publicera eller dela:

  • Känsliga personuppgifter
  • Kränkande uppgifter
  • Konfidentiell, börspåverkande och i övrigt affärsmässigt känslig information

  De policyer och riktlinjer som särskilt gäller på Workplace är koncernens:

  Du hittar alla policyer och riktlinjer här.

  Workplace består av grupper och varje grupp har minst en administratör med ansvar att regelbundet följa information som publiceras i gruppen. Om information som inte får spridas av misstag har publicerats ska administratören snarast möjligt ta bort den. Om du som är medlem i en grupp ser information som du misstänker inte ska spridas anmäl inlägget snarast möjligt genom att kontakta administratören eller maila till workplace@academedia.se.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/sa-agerar-vi-pa-workplace/
 • När kan jag börja använda Workplace?

  Workplace är tillgängligt för grupper av användare på AcadeMedia. Det kan vara t ex en skola, ett varumärke eller en arbetsgrupp av något slag. I dagsläget är det i första hand skolor som hör till AcadeMedias gymnasiesegment som använder Workplace. Vill du också leda en Workplace-grupp? I så fall vill vi att det finns ett tydligt syfte med gruppen och att ni gör minst två inlägg i veckan. Skicka ett mail till workplace@academedia.se så hjälper vi dig och din grupp att komma igång.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/nar-kan-jag-borja-anvanda-workplace/
 • Blir våra intranät och andra system kvar?

  Ja, Workplace kompletterar intranät och andra system genom att vara en plattform för samarbete, dialog och erfarenhetsutbyte som spänner över alla yrkesgrupper, segment och enheter i hela AcadeMedia-koncernen.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/blir-vara-intranat-och-andra-system-kvar/
 • Vad är nyttan med Workplace?

  Den största nyttan är att här kan alla medarbetare i koncernen samarbeta, diskutera samt dela kunskap och erfarenheter med kollegor tvärs över alla segment, skolenheter och yrkesgrupper.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/vad-ar-nyttan-med-workplace/
 • Är det ok att vara på sociala media som Workplace på arbetstid?

  Absolut! Vi tycker det är bra att medarbetare deltar i samtalet i sociala medier. Workplace är ett arbetsverktyg och vi uppmuntrar alla som har möjlighet att använda det.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/ar-det-ok-att-vara-pa-sociala-media-som-workplace-pa-arbetstid/
 • Är Workplace obligatoriskt?

  Det är inte obligatoriskt men vi ska tillsammans göra detta så bra att alla väljer att vara med på Workplace.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/ar-workplace-obligatoriskt/
 • Vilken teknisk utrustning måste jag ha för att använda Workplace?

  Workplace fungerar på alla datorer, plattor och smarta mobiltelefoner med internetuppkoppling.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/vilken-teknisk-utrustning-maste-jag-ha-for-att-anvanda-workplace/
 • Hur använder jag Workplace om jag inte har en tjänstedator eller tjänstetelefon?

  Alla medarbetare får ett personligt konto i Workplace och på alla arbetsplatser i koncernen finns det minst en dator med internetuppkoppling som kan användas.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/hur-anvander-jag-workplace-om-jag-inte-har-en-tjanstedator-eller-tjanstetelefon/
 • Hur fungerar Workplace för mig som chef?

  För chefer är Workplace ett kraftfullt verktyg för att skapa delaktighet och engagemang bland dina medarbetare. Det bidrar till att ena din grupp och bygga teamanda. Här kan du också få snabb feedback på förslag, nätverka med andra chefer för inspiration, kunskap och stöd samt hålla dig uppdaterad på områden som är relevanta för dig.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/hur-fungerar-workplace-for-mig-som-chef/
 • Varför kan vi inte bara använda Facebook som många redan använder?

  Workplace är bättre anpassat till våra verksamheters behov bland annat genom att vi äger det material vi publicerar där. En annan fördel är möjligheten att skilja på arbetsliv och privatliv.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/varfor-kan-vi-inte-bara-anvanda-facebook-som-manga-redan-anvander/
 • Vad händer när medarbetare slutar, kan de vara kvar på Workplace då?

  Nej, när en medarbetare lämnar koncernen har hen inte längre tillgång till Workplace.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/vad-hander-nar-medarbetare-slutar-kan-de-vara-kvar-pa-workplace-da/
 • Varför lanserades AcadeMedia Workplace?

  Som Sveriges största utbildningsföretag är AcadeMedia en samhällsbyggare med uppdrag att tillsammans med övriga Skolsverige utveckla framtidens utbildning. För att lyckas behöver vi samla all den erfarenhet och klokskap som finns hos koncernens drygt 17 000 medarbetare. Därför lanserads vi Workplace.


  https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/kommunikation-och-marknadsforing/medarbetarkommunikation/workplace-dags-for-teamkansla-och-samhorighet-i-koncernen/vad-betyder-workplace/

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad