Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Så agerar vi på Workplace

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för att delta på AcadeMedia Workplace

Workplace är en digital förlängning av AcadeMedias vanliga verksamhet. Det är plattformen för samarbete, dialog och erfarenhetsutbyte för alla anställda i AcadeMedia-koncernen. Här kan du som anställd följa dina kollegors inlägg, delta i diskussioner, skapa och gå med i grupper, bjuda in till evenemang, göra enkla sonderingar samt se och sända live streams. Här kan du också chatta, ringa och ha videosamtal internt med kollegor.

På Workplace gäller samma regler för hur vi bemöter varandra och samma ansvar för vilken information vi sprider som i den fysiska världen. Som anställd omfattas du av policyer, riktlinjer och lagar som alla även gäller på Workplace.

Det innebär exempelvis att du inte får publicera eller dela:

  • Känsliga personuppgifter
  • Kränkande uppgifter
  • Konfidentiell, börspåverkande och i övrigt affärsmässigt känslig information

De policyer och riktlinjer som särskilt gäller på Workplace är koncernens:

Du hittar alla policyer och riktlinjer här.

Workplace består av grupper och varje grupp har minst en administratör med ansvar att regelbundet följa information som publiceras i gruppen. Om information som inte får spridas av misstag har publicerats ska administratören snarast möjligt ta bort den. Om du som är medlem i en grupp ser information som du misstänker inte ska spridas anmäl inlägget snarast möjligt genom att kontakta administratören eller maila till workplace@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad