Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia och tillgänglighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 23 september 2019 ska alla nya webbplatser följa EU:s regler för tillgänglighet.

Europeiska unionen har bestämt att alla webbplatser inom offentlig sektor och de som finansieras av skattemedel ska kunna användas av alla. Det innebär bland annat att färger på webbplatsen behöver anpassas för personer med synnedsättning. Det betyder också att språket ska vara lättillgängligt och att teknik ska finnas för automatisk uppläsning av innehållet.

Nya webbplatser berörs från och med 23 september i år

Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019 och tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. Publika appar berörs från och med 23 juni 2021. Intranät och extranät som lanseras före 23 september 2019 omfattas inte av någon bortre tidsgräns då de måste vara tillgängliga. Däremot ska de göras tillgängliga när de genomgår en omfattande översyn.

Vad gäller för AcadeMedia?

Ny plattform eller webbplats

Planerar ni att skapa en ny plattform ber vi er att kontakta marknadsansvarig för ditt varumärke så tar hen det vidare till digitala teamet som ansvarar för rutiner för nya plattformar.

För mer information besök webbriktlinjers webbplats.

Lagkrav från och med 23 september 2020

Vid detta datum ska samtliga webbplatser, rörlig bild, ljud och text inom offentlig sektor eller verksamheter som finansieras med skattemedel, vara tillgängliganpassade. Redan idag finns dock alla förutsättningar för att göra våra digitala produktioner tillgängliga för alla. Nedan hittar ni riktlinjer för hur ni följer webbdirektivet.

Dokument

Dokument ska vara lättlästa och tydligt strukturerade så att läsaren lätt kan ta till sig budskapet i texten. Det betyder att:

 • Dokumentet ska vara i textformat
 • Huvudsakligt språk ska vara angivet
 • Titel ska ange vad dokumentet handlar om samt visas överst i dokumentfönstret
 • Kontraster ska vara tillräckliga
 • Arbetar du i Word ska programmets rubrikfunktion med rubrik 1, 2 och så vidare, användas på ett strukturerat sätt.
 • Rubriktexter ska vara beskrivande
 • Bilder ska ha tydliga bildtexter som talar om vad bilden visar
 • Länktexter beskriver var länken leder

Rörlig bild

Om ni tar hänsyn till tillgänglighet redan på planeringsstadiet kan resultatet med ganska små åtgärder bli betydligt mer inkluderande.

Tips för att ta fram ett bra manus:

 • Låt personerna i filmen presentera sig. Då kan en person som använder hörseln för att uppfatta videon koppla rösten till namnet och har på så vis lättare för att skilja på personerna i videon.
 • Byt inte kläder på personer i filmen i onödan. Genom att till exempel låta en person behålla samma tröja genom hela filmen blir det enklare för flera kategorier av tittare att hålla reda på vem som är vem.
 • Presentera händelser med hjälp av en berättarröst och lägg in saker i handlingen som gör att man kan förstå filmen utan att behöva se bilderna.
 • Tänk igenom de olika ljudmiljöerna och fundera över vilka ljud som behöver förstärkas och vilka som kanske ska tas bort. Tänk på att inte dränka viktiga miljöljud med musik. Miljöljuden ska helst höra ihop med bilderna och föra berättelsen framåt.
 • Använd kontrast och färg konsekvent.

Sammanfattning för vad som gäller för film och animationer

 • Filmen måste ha undertexter. En filmad direktsändning får vara publicerad i två veckor utan textning eller syntolkning.
 • Pratminus i textning ska markera nya talare.
 • Erbjud stängda undertexter så användaren själv kan bestämma om de ska synas eller inte. Du måste informera om att det finns undertexter till filmen.
 • Filmen måste syntolkas. En syntolkning är en ljud- eller textbeskrivning av det som presenteras visuellt. En syntolkning behövs också för att beskriva känslor, stämningar och miljö. Bilder, diagram och animationer samt ljudsignaler måste beskrivas.
 • Textrutor i film måste syntolkas om de inte bli upplästa i filmen.
 • Du måste informera om att det finns en syntolkad version av filmen.
 • Begränsa blinkande i filmen för att inte orsaka krampanfall hos exempelvis epileptiker.
 • Tillgängliga färger och rätt kontraster ska användas (följ AcadeMedias grafiska profil).
 • Så långt det är möjligt: Använd text, inte bilder, för att visa text. Logotyper är undantagna från detta krav.
 • Erbjud alternativ för filmen, exempelvis en text med transkribering, beskrivning av miljöer som är till nytta för att förstå sammanhanget.
 • Det ska vara stor skillnad på ljudnivå på tal, förgrundsljud och bakgrundsljud.
 • Personer med nedsatt förmåga att fokusera, läsa eller behålla koncentration kan få problem om innehållet i en film börjar blinka, röra sig eller uppdateras utan att användaren bett om det. Därför måste sådana visuella distraktioner antingen upphöra efter max 5 sekunder, eller så ska det finnas en möjlighet för användaren att pausa rörelser, stoppa eller dölja dem. Exempel på sådant innehåll är animationer, video, rullande nyhetstext, annonser och statusindikatorer som till exempel en “progress-mätare”.

Sammanfattning podd- och ljudproduktion

 • Ljudfilen ska transkriberas och dokumentet ska finnas för nedladdning i anslutning till podden.

Innehållsansvarig

Uppdaterad